Werving 2022 - Inkoop Jeugdhulp

De gemeenten in Zuid-Limburg werken samen op het gebied van de inkoop van Jeugdhulp. De gemeente Maastricht fungeert hierbij als centrumgemeente en draagt zorg voor alle zaken omtrent inkoop, contractering, facturatie en monitoring.

Inkoop door eigen Gemeenten

De gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal kopen de ambulante jeugdhulp zelf in bij JenS (https://www.jenshelpt.nl/heerlen). Ook de gemeente Brunssum koopt de ambulante jeugdhulp zelf in. Daarnaast koopt gemeente Sittard-Geleen het product Dyslexie zelf in.

Via deze gemeenten kunt u meer informatie hierover krijgen.

Gezamenlijke Inkoop Zuid-Limburg

Crisishulp, verblijf en Jeugdbescherming/Jeugdreclassering worden gezamenlijk door de gemeenten in Zuid-Limburg ingekocht. De meeste gemeenten kopen ook gezamenlijk de ambulante jeugdhulp in.

Voor de inkoop jeugdhulp  zijn er verschillende trajecten uitgevoerd.   Het overgrote deel van de jeugdhulp is ingekocht middels een ‘Open House’ aanbesteding.  Er is een aanbesteding uitgevoerd voor de inkoop van Crisishulp (per 01-07-2019).  Een subsidie is verleend aan de gecertificeerde Instellingen (BJZ, WSG, LdH) en een subsidie is beschikbaar gesteld aan drie scholen om samen met een jeugdhulpaanbieder doelgroep arrangementen onderwijs-jeugd aan te bieden op school.