handdruk

DVO en Arrangementen (Open House)

Voor het overgrote deel van de jeugdhulp is er middels een open house aanbesteding een DVO afgesloten. U vindt hier de documenten zoals de DVO’s, arrangementenbeschrijvingen en de verwijsgids met gecontracteerde aanbieders.