A- A+

Thema's

Actueel

Vooraankondiging marktsessie Jeugdhulp Verblijf Algemeen, Geen categorie

Op maandag 28 januari organiseren we in het kader van de doorontwikkeling jeugdhulpverblijf een gezamenlijke marktsessie. In het afgelopen jaar zijn er marktsessies gehouden inzake het leefhuisconcept. De komende marktsessie zal ingaan op pleegzorg, gezinshuizen, kortdurend klinisch verblijf en toegang tot verblijf. Jeugdhulpaanbieders worden op naam hiervoor uitgenodigd. Via deze website zal het verslag van deze marktsessie aan eenieder ter beschikking worden gesteld.

Lees meer

Werving gezinshuizen in Zuid-Limburg Algemeen, Geen categorie

Gezamenlijke werving van gezinshuizen in Zuid-Limburg

Op 28 november vond er een eerste gezamenlijk info-avond plaats over het starten van gezinshuizen in Zuid-Limburg. De avond werd georganiseerd door de gemeenten in de regio Zuid-Limburg, in samenwerking met Xonar, Stichting Driestroom en Gezinshuis.com. In totaal waren er ongeveer 50 aanwezigen,

Lees meer

Nieuwsbrief Inkoop Sociaal Domein Zuid Limburg November 2018 Algemeen, Geen categorie

Bijgevoegd vind u de nieuwsbrief van Inkoopteam Sociaal Domein van November 2018.

Neem bij vragen of onduidelijkheden contact met ons op via InkoopteamSD@maastricht.nl of bel met 06 – 11 11 28 70 bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 uur en 16:30 uur.

Lees meer

Contractering 2019 Algemeen, Geen categorie

De voorlaatste week voor de contractering voor het Sociaal domein voor 2019 is aangebroken. De volgende stand van zaken kan worden geschetst:

Voor Contracteringstender 1: Wmo Beschermd Wonen Maastricht-Heuvelland en Westelijke Mijnstreek 2019 (met tendernummer 104679)  hebben zich in totaal tot nu toe al 57 zorgaanbieders (inclusief nieuwe potentiële zorgaanbieders) aangemeld, Lees meer

Ontwikkeltafel Jeugd 12 oktober 2018 Algemeen, Geen categorie

vrijdag 12 oktober 2018 is de Ontwikkeltafel Jeugd gepland. Onderstaand vind u de agenda inclusief bijlagen van deze OT. Deze OT is alleen voor genodigden. In de middag van 12 oktober 2018 zullen de presentaties en de tarieven op deze website gepubliceerd worden. de notulen van de ontwikkeltafel volgen hierna ook zo spoedig mogelijk.

Lees meer