A- A+

Thema's

Actueel

Continuïteit van financiering ten tijde van corona Algemeen, Geen categorie

Geachte Zorgaanbieder,

U heeft van ons op 2 april 2020 een brief ontvangen.

In deze brief hebben we aangegeven dat we de afspraken van de VNG en het Rijk over de continuïteit van financiering in het sociaal domein gedurende de coronacrisis op hoofdlijnen volgen.

Zie: https://www.jeugdhulpzuidlimburg.nl/wp-content/uploads/2020/04/Financiële-afspraken-Jeugdhulp-en-Wmo-gedurende-corona-maatregelen.pdf

De regionale vertaling en nadere uitwerking hiervan heeft thans plaatsgevonden en leggen we u voor middels twee concept- addenda;

Lees meer

Afwezigheid Expertteam Jeugdhulp Zuid-Limburg

Afwezigheid Expertteam Jeugdhulp Zuid-Limburg Algemeen, Geen categorie

Afwezigheid Expertteam Jeugdhulp Zuid-Limburg

In de maand augustus 2020 vinden er geen bijeenkomsten plaats van het expertteam.

Aanmeldformulieren worden vanaf 31 augustus 2020 weer in behandeling genomen.

De eerstvolgende bijeenkomst van het expertteam is 10 september 2020.

 

Lees meer

Ontwikkeltafel Jeugd 11-09-2020 Algemeen, Geen categorie

Ontwikkeltafel Jeugd 11 september 2020

Beste zorgaanbieders,

Bij dezen willen wij u alvast doorgeven dat wij voornemens zijn om de Ontwikkeltafel Jeugd te houden op vrijdag 11 september 2020.

De zorgaanbieders die uitgenodigd zijn voor de fysieke OT hebben reeds een uitnodiging ontvangen.  Uiteraard zal er,

Lees meer

Wat gebeurt er als een jongere in detentie gaat? Algemeen, Geen categorie

Wat gebeurt er als een jongere in detentie gaat?

Over deze vraag zijn afspraken gemaakt tussen de GI’s en de gemeenten. Die afspraken kun je terugvinden in het convenant ‘nazorg jeugdzorg ex-gedetineerden’ en het ’werkproces Nazorg jeugdzorg ex-gedetineerden’. De gemeenten en GI’s gaan de komende tijd aan de slag om de afspraken te verankeren.

Lees meer

Voorbeelden van zorg in coronatijd Algemeen, Geen categorie

De afgelopen maanden hebben de zorgaanbieders aan het team Inkoop Sociaal Domein Zuid-Limburg talloze malen “updates” verstrekt op welke manier de zorgcontinuïteit voor cliënten vorm wordt gegeven in deze deze corona periode. Deze overzichten worden wekelijks bijgewerkt en door team inkoop aan de toegangsteams in Zuid-Limburg gemaild.

Daarnaast is recentelijk een oproep gedaan vanuit de wethouders Wmo,

Lees meer