Declaratie protocol

Het college van de gemeente Maastricht heeft het declaratieprotocol  bij de DVO met zorgaanbieders vastgesteld.

Informatie over  handleidingen & instructies vindt u terug op deze pagina.

Het protocol is geschreven op enig moment en refereert aan de stand van de administraties en landelijke iStandaarden van dat moment. Het is mogelijk dat in de loop der tijd bepaalde aspecten van de administraties wijzigen of dat de landelijke iStandaarden wijzigen. Als dit het geval is, wordt dit protocol aangepast en worden betrokkenen hierover tijdig geïnformeerd. De vigerende versie van het protocol zal steeds vindbaar zijn op deze pagina.

Download/lees hier de vigerende versie van het declaratieprotocol.

Declaratieprotocol 2022

Declaratieprotocol 2022

Administratieprotocol (voor de integrale crisishulp Zuid-Limburg)

Ten behoeve van de Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg wordt  gewerkt met het onderstaande administratieprotocol (voor de integrale crisishulp Zuid-Limburg) 

Administratieprotocol Integrale Crisishulp-v4