Crisishulp Zuid-Limburg

In juli 2019 is de nieuwe Crisis Hulp Jeugd (CHJ) in Zuid Limburg van start gegaan. 

Crisis Hulp Jeugd (CHJ)

Na het eerste half jaar  heeft er een evaluatie plaats gevonden. De eerste ervaringen zijn positief.  Er komen minder kinderen in crisishulpverlening en crisisverblijf terecht en de kinderen die in crisishulpverlening komen worden sneller van de goede vervolghulp voorzien. Toch is er nog ruimte voor verbetering.

Hiervoor zijn enkele maatregelen genomen die de doorstroom gaan bevorderen. Zo is er een urgentiecriterium ingevoerd en is de zorgplicht aangepast. Hiervoor zijn de artikelen A 11 Zorgplicht en G 14 Urgentiecriteria opgenomen in de dienstverleningsovereenkomst (DVO) van 2020.

Daarnaast is aan het Expertteam de opdracht gegeven bij stagnatie in de inzet van vervolghulp een beoordeling en een bindende uitspraak te doen. Voor de concrete invulling zie: Vervolghulp na crisishulpverlening.

Tevens is het proces toeleiding GIKJ bijgesteld in verband met de wijzigingen.