Ontwikkeltafels

Ontwikkeltafels 2021/2022

Op deze pagina treft u de agenda's en bijbehorende bijlagen aan. 

Ontwikkeltafel 28 mei 2021

Agenda en bijbehorende bijlage van de ontwikkeltafel van 28 mei 2021

Agenda OT Jeugd 28 mei 2021_
Bijlage 6 Social Return 2021
Bijlage agendapunt 6B

Documenten n.a.v. de eerste ontwikkeltafel van 28 mei 2021

Notulen Ontwikkeltafel Jeugd 28-05-2021
Geanonimiseerd Knelpunten en oplossingen OT Jeugd Zorgaanbieders
Presentatie analyse verblijf