Subsidiëring en Inkoop

Subsidiëring Gecertificeerde Instellingen en Inkoop gesloten Jeugdzorg

Subsidiëring Gecertificeerde Instellingen

Sinds 2019 wordt er in samenwerking met de regio’s in Noord en Midden Limburg een subsidie afgegeven aan drie Gecertificeerde Instellingen die in Zuid-Limburg werkzaam zijn (BJZ, LdH, WSG).

Hier vindt u de Subsidieregeling JB & JR terug.

Subsidiëring Doelgroep arrangementen Onderwijs-Jeugd

Vanaf 2019 wordt er subsidie verstrekt aan drie scholen (voor speciaal onderwijs) in Zuid-Limburg om samen met een jeugdhulpaanbieder de hulp aan hun leerlingen vorm te geven in een ‘doelgroepenarrangement’. Hiermee voorkomen we dat er veel verschillende aanbieders actief zijn op een school en is deze inzet efficiënter en minder bureaucratisch georganiseerd. Het doel is om deze werkwijze uit te breiden naar meer scholen.

Inkoop Gesloten Jeugdzorg (JZ+)

Vanaf 01-01-2021 verzorgt Via Icarus de JeugdzorgPlus voor de jeugdzorgregio Zuid-Limburg.
Klik hier voor het aanmeldformulier voor de JeugdzorgPlus. Gelieve het aanmeldformulier beveiligd te versturen!

In JeugdzorgPlus 2021 – Administratieve Afspraken – Via Jeugd kunt u de administratieve afspraken terugvinden, zoals die zijn gemaakt in het kader van JeugdzorgPlus met Via Jeugd Icarus voor 2021.