Verwerving 2023

Transformatieplan Jeugdhulp regio Zuid-Limburg 2023

In de regio Zuid-Limburg wordt gewerkt aan een nieuwe aanpak van zorg en ondersteuning voor de inkoop van de Jeugdhulp.

Kaderdocumentverwerving 2023 Jeugdhulp Zuid-Limburg 

In Zuid-Limburg wordt gewerkt aan een nieuwe aanpak van zorg en ondersteuning voor de inkoop van de Jeugdhulp. De missie van onze regio luidt: “Ik ben wie ik wil zijn en waar ik wil zijn!”. Op dit moment wordt al goede zorg geleverd, maar verschillende dingen kunnen beter. Sinds 1 juni 2022 is gestart met de uitvoering van het Transformatieplan Jeugd Zuid-Limburg.  Inmiddels hebben de 16 Zuid-Limburgse het Kaderdocumentverwerving 2023 Jeugdhulp Zuid-Limburg vastgesteld. In dit eerste deel van het kaderdocument staat waar we als regio vandaan komen, waar knelpunten zittenen welke doelen we stellen. Op een later moment wordt voor segment 2 (Wonen) en segment 3-4 (ambulant) het kaderdocument aangevuld waarin wordt ingezoomd per segment. De jeugd is onderweg naar de toekomst -laten wij zorgen voor goed plaveisel!