Voeten tegen muur

Proces

Belangrijke mijlpalen

Op weg naar 1 januari 2023 hebben gemeenten én zorgaanbieders een aantal stappen te doorlopen. Belangrijke data voor segment Wonen zijn:

Dinsdag 26 april 2022 Publicatie op www.Negometrix.nl
Vrijdag 29 april 2022, 09:00 -11:00 uur Presentatie aanbieders, toelichting op de leidraad
Dinsdag 10 mei 2022, 12:00 uur Uiterste datum en tijd voor het stellen van vragen door inschrijvers
Dinsdag 17 mei 2022 2022 Streefdatum verzenden Nota van Inlichtingen 1
Dinsdag 24 mei 2022, 12:00 uur Uiterste datum en tijd voor het stellen van vragen door inschrijvers
Dinsdag 31 mei 2021 Streefdatum verzenden Nota van Inlichtingen 2
Dinsdag 14 juni 2022,12:00 uur  Uiterste datum en tijdstip van ontvangst van inschrijvingen op Negometrix.
Dinsdag 21; woensdag 22 of donderdag 23 juni 2022 Evaluatiegespreksronde
Dinsdag 05 juli 2022, 12:00 uur Uiterste datum en tijdstip van ontvangst van BAFO inschrijvingen op Negometrix.
Dinsdag 19 juli 2022 Streefdatum verzending voornemen tot gunning
Dinsdag 9 augustus 2022 Streefdatum verzending definitieve gunning  en start implementatiefase
Woensdag 1 januari 2023 Ingangsdatum overeenkomst

 

*BAFO is Best And Final Offer