GIK-J

Hier is beschreven wat de dienstverlening van GIK-J inhoudt, hoe het toeleidingsproces  loopt en andere relevante informatie voor de uitvoering van GIK-J.

Dienstverlening GIK-J

Hier vindt u documenten die toelichting geven op de dienstverlening van GIK-J. Deze is gezamenlijk opgesteld met de betrokken partners. Ook wordt hier verduidelijkt wat wel en niet onder de dienstverlening van GIK-J valt.

Nadere informatie declaraties GIK-J:

Wanneer bij GIK-J sprake is van ambulante hulp ter vervanging van een klinische opname, geldt eveneens de productcode 61810 en het daarover bepaalde in het Declaratieprotocol GIK-J.

Proces Toeleiding

In dit document is schematisch weergegeven hoe het toeleidingsproces loopt dat gezamenlijk is afgesproken. Tevens staan hieronder de benodigde documenten voor het aanmelden van een jeugdige bij GIK-J.

Communicatie

Dit is de folder die voor de jeugdige en ouder(s)/ verzorger(s) gebruikt kan worden om de dienstverlening van GIK-J  toe te lichten.

Contractpartijen

Contractpartijen