Vastgelopen? Vraag Expertteam om advies

Expertteam Jeugdhulp Zuid-Limburg helpt je als de hulp aan kind of jongere vastloopt

Als consulent van de gemeente of medewerker in de jeugdhulp of bij de GI kun je merken dat de hulp aan een kind of jongere soms vastloopt. Terwijl soms wel al duidelijk is welke hulp nodig is en wat er moet gebeuren. Als je zelf al het mogelijke hebt gedaan dan kun je de hulp inschakelen van het Expertteam Jeugdhulp Zuid-Limburg. Zij bespreken met jou de casus en zorgen samen met jou dat op korte termijn de hulp op gang komt.

Wat is het Expertteam Jeugdhulp Zuid-Limburg?

Het expertteam  bestaat uit professionals van gemeenten, jeugdhulpaanbieders en Bureau Jeugdzorg Limburg.  Zij buigen zich over complexe casussen waar medewerkers van gemeenten of jeugdhulpaanbieders, artsen of praktijkondersteuners niet mee verder komen. Dat kan bijvoorbeeld doordat ze tegen wachtlijsten aan lopen of omdat de begeleiding voor het kind of jongere niet wordt opgepakt.

Het expertteam kan door het samen bespreken van deze casus adviezen geven en samen met jou ervoor zorgen dat hulp alsnog snel van start gaat. Dit expert team is het vervolg van het actieteam dat in 2017 is opgericht nadat de Stuurgroep Jeugd Zuid-Limburg aan de bel trok over de groeiende wachtlijst voor verblijf. De kinderen waarbij het actieteam tussenkwam, werden allemaal succesvol op de juiste plek geplaatst. Vandaar dat is besloten om het actieteam een vervolg te geven als expertteam.

Wie zitten er in het Expertteam?

In het expertteam zitten 9 inhoudsdeskundige collega’s en een projectondersteuner van Xonar, Bureau Jeugdzorg,  Koraal,   Mondriaan en de gemeenten. Het expertteam heeft een onafhankelijke voorzitter die ook deelneemt aan de programmagroep Jeugd.

Hoe werk het Expertteam?

De voorzitter verzamelt ingebrachte casuïstiek. Het team vergadert tijdens Corona tweewekelijks via MS Teams. Zij bespreken de ingebrachte casussen met de betreffende professionals. Het expertteam is door de stuurgroep Zuid-Limburg in het leven geroepen en heeft daardoor bevoegdheden om een ‘doorbraak’ te bereiken.

 Hoe breng je zelf een casus in?

Als medewerker van een toegangsteam bij de gemeente, of als medewerker van een jeugdhulpaanbieder, als huis-, jeugdarts of praktijkondersteuner heb je direct de mogelijkheid om een casus in te brengen via het aanmeldformulier. Hierop beschrijf je de stappen die je tot dusver hebt ondernomen om de hulp op gang te brengen. Nadat je het formulier hebt gemaild naar expertteam [at] jeugdhulpzuidlimburg.nl (expertteam[at]jeugdhulpzuidlimburg[dot]nl)  word je uitgenodigd om bij het overleg aan te sluiten en samen te kijken hoe nu verder. Het advies van het expertteam neem je mee terug naar je eigen werk en je houdt contact met het expertteam over de voortgang. Na twee maanden wordt je casus gemonitord.

Meer informatie?

Hier vind je meer informatie over de bevoegdheden van het Expertteam regio Zuid-Limburg en het werkproces van het Expertteam.

Heb je verder nog vragen over de werkwijze van het expertteam, mail deze dan naar expertteam [at] jeugdhulpzuidlimburg.nl (expertteam[at]jeugdhulpzuidlimburg[dot]nl) 

VAN 15 JULI TOT EN MET 30 AUGUSTUS 2024 IS HET EXPERTTEAM MET ZOMERVERLOF. TIJDENS DIT ZOMERVERLOF WORDT ER GEEN CASUÏSTIEK BESPROKEN. DE EERSTVOLGENDE BIJEENKOMST VAN HET EXPERTTEAM IS 5 SEPTEMBER 2024.  AANMELDINGEN DIENEN VÓÓR 3 SEPTEMBER 2024 BINNEN TE ZIJN.