Kinderen voor het raam

Wonen

Hier is beschreven wat de dienstverlening van wonen inhoudt, hoe het toeleidingsproces loopt en andere relevante informatie voor de uitvoering van wonen.

Dienstverlening

(informatie volgt)

Proces toeleiding

(informatie volgt)

Communicatie

Als Pilot is een algemeen aanmeldformulier Wonen voor Xonar en Tobas in gebruik genomen.    

Hier vindt u het aanmeldformulier Wonen (Pilot).