Kinderen voor het raam

Wonen

Hier is beschreven wat de dienstverlening van wonen inhoudt, hoe het toeleidingsproces loopt en andere relevante informatie voor de uitvoering van wonen.

Dienstverlening

Het vinden van een passende woonvorm, met als perspectief “terug naar huis” of “zo thuis mogelijk”.

Hierbij wordt de focus gelegd op een zo gezinsgericht mogelijke setting, waarin de cliënt het beste geholpen wordt.

Proces toeleiding

Aanvragen voor het realiseren van de juiste woonzorg wordt gedaan door aanmelding bij het Intake Team Wonen Zuid-Limburg.

Binnen dit team zullen beide contractpartijen in gezamenlijkheid de aanmelding beoordelen en aansluitend realiseren.

Communicatie

Aanmelding dient gedaan te worden per mail via het adres aanmelden [at] jeugdwonenzuidlimburg.nl (aanmelden[at]jeugdwonenzuidlimburg[dot]nl)

Bij deze aanmelding dienen volgende gegeven meegestuurd te worden:

  • Een volledig ingevuld aanmeldformulier (word of odt
  • Een ondertekende toestemmingsverklaring (word of odt)
  • Eventueel aanwezige diagnostiek

Een uitgebreide beschrijving van de procedure is terug te vinden op de gezamenlijke site van de aanbieders, www.jeugdwonenzuidlimburg.nl