Overleg

Transformatieplan Jeugdhulp Zuid-Limburg

In Zuid-Limburg zijn werkgroepen actief die aan de slag zijn met de transformatie van  jeugdhulp in onze regio. De 16 Zuid-Limburgse gemeenten willen in 2021 en 2022 samen doelen bereiken op het gebied van jeugdhulp.

Transformatieplan

Het Transformatieplan Jeugdhulp Zuid-Limburg 2023 beschrijft de activiteiten die – in samenhang – bijdragen aan het bereiken van deze doelen.  1 januari 2023 is daarbij de concrete stip op de horizon. Omdat de huidige contracten met zorgaanbieders in de regio aflopen moeten er nieuwe, meerjarige contracten zijn afgesloten. Het uitgangspunt dat de regio daarbij hanteert is; zoveel mogelijk regionaal samenwerken met waar mogelijk ruimte voor lokale invulling. Zo blijft de toegang tot de jeugdhulp een lokale verantwoordelijkheid.