hulp

Samenwerking rondom (V)echtscheidingen - Jeugdhulp ZL

Complexe echtscheidingen leiden steeds vaker tot een behoefte aan jeugdhulp en hulp bij de omgang tussen ouders. 

Sinds begin 2019 werken we intensief samen met de rechtbank Limburg, de Raad voor de Kinderbescherming en een aantal jeugdhulpaanbieders die hulp bieden bij complexe echtscheidingssituaties.

Deze werkwijze wordt het ‘Uniform Hulpaanbod’ genoemd. Het gaat er dan om dat de rechtbank ter zitting commitment vraagt van ouders om hulp in te schakelen. De rechter geeft een bindend advies aan ouders om deze hulp in te zetten en de gemeenten ondersteunen dit advies door een verwijzing af te geven. De uitspraak rondom de omgang van ouders met de kinderen kan hierbij een ‘stok achter de deur’ vormen om ouders te bewegen mee te werken aan een hulptraject.

In de bijlagen staan de werkafspraken die gemaakt zijn tussen de rechtbank, Raad voor de Kinderbescherming en gemeenten in Limburg over het ‘Uniform Hulpaanbod’.

Deze werkwijze wordt enkele keren per jaar samen geëvalueerd. Uit de laatste evaluatie in oktober 2020 bleek dat ouders in 70% van de trajecten erin slaagden om het hulpverleningstraject af te ronden. De inhoudelijke resultaten en effecten hiervan op de ouders en kinderen worden nog nader uitgewerkt.

 

 

Er kunnen drie soorten trajecten ingezet worden door de rechtbank

Begeleide Omgangsregeling (BOR), Nieuw Ouderschap (NO) en Kinderen uit de Knel (KUK). In de bijlagen staat uitgebreide informatie over de inhoud van deze trajecten.