Samenwerking Onderwijs

Kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte in het onderwijs hebben daarbuiten vaak ook zorg,  jeugdhulp of begeleiding nodig.

Gemeenten spelen  een belangrijke rol in de verbinding van zorg en onderwijs.

Verbinding en inzicht

In de regio Zuid-Limburg is een werkgroep actief die deze verbinding legt en middels pilot’s op zoek is naar betere financieringsvormen voor jeugdhulp op school. Deze werkgroep heeft een matrix gemaakt om medewerkers te helpen inzichtelijk te maken wat jeugdhulp is en welke ondersteuning vanuit het onderwijs geboden kan worden.