Gezamenlijke werving van gezinshuizen in Zuid-Limburg

In samenwerking tussen gemeenten in de regio Zuid-Limburg, en de aanbieders die gezinshuizen begeleiden, wordt geïnvesteerd in de werving van nieuwe gezinshuizen. Hiervoor worden periodiek informatieavonden georganiseerd op diverse plekken in de regio en wordt er aandacht gezocht voor gezinshuizen via diverse mediakanalen. Op onze actueel pagina leest u of er binnenkort een nieuwe informatiebijeenkomst gepland staat.

Meer gezinshuizen in Zuid-Limburg

In een gezinshuis krijgen kinderen en jongeren die niet meer thuis kunnen wonen een vervangend ‘thuis’. Deze kinderen hebben vaak complexe problemen, op meerdere leefgebieden. Gezinshuisouders worden de vaste opvoeders en bieden professionele begeleiding, 24 uur per dag en 7 dagen per week. De jeugdige wordt opgenomen in dit gezin van de gezinshuisouders, in een gewoon huis in een gewone buurt. Gezinshuisouder zijn is een betaalde baan, waarvoor de ouder een pedagogische en/of didactische opleiding nodig heeft met ervaring op MBO of HBO niveau.

Als u de wens heeft een gezinshuis te openen in Zuid-Limburg kan dat op elk moment van het jaar. De contractering staat permanent open voor gezinshuizen omdat we gezinshuizen zoveel mogelijk willen faciliteren in onze regio.

In de verwijsgids vindt u informatie over de organisaties die nu in onze regio gezinshuizen bieden/ begeleiden:

https://www.jeugdhulpzuidlimburg.nl/verwijsgids/

(tabblad Jeugdhulp overig, scroll naar arrangement gezinshuizen)

Als u interesse heeft om te starten als gezinshuis en nog op zoek bent naar een organisatie om u daarin te begeleiden, of u wenst informatie over de wijze van inschrijving, neem dan contact op met team inkoop via: inkoopteamsd [at] maastricht.nl (inkoopteamsd[at]maastricht[dot]nl)