Declareren

Algemene toelichting 303-bericht 

De aanbieder declareert maandelijks na afloop van een kalendermaand, via een 303D-bericht.

Dit doet de aanbieder uiterlijk in de daaropvolgende maand.

De aanbieder declareert in dezelfde eenheid als waarin de jeugdhulp is toegewezen het een en ander overeenkomstig de voormelde tabel. 

De aanbieder declareert in batches per maand per gemeente. Een 303D-bericht kan declaratieregels van één of meerdere cliënten bevatten. 

De aanbieder declareert uitsluitend hetgeen is overeengekomen met de gemeente en niet in meerdere termijnen. 303D-berichten ten behoeve van deelbetalingen worden niet geaccepteerd. 

Het in rekening te brengen tarief is het gecontracteerde tarief zoals opgenomen in bijlage 1 (DVO), dat ieder kalenderjaar kan wijzigen. Voor output gefinancierde producten is het tarief van toepassing dat betrekking heeft op de ingangsdatum van de toewijzing. Voor etmaal- en uur gefinancierde producten is het tarief van toepassing dat betrekking heeft op het kalenderjaar van de levering; en...

De aanbieder declareert niet aan de hand van het degressieve tarief. Dit wordt naderhand verrekend middels een tussentijdse en/of eindafrekening. De producten waarop het degressieve tarief van toepassing is, kunnen worden teruggevonden in bijlage 1 (DVO)

Download hier de handleiding 303-bericht Debet m.b.v. Zilliz-berichtenapp