Crisis

Soms zijn er acute problemen in een gezin. Er is bijvoorbeeld een hoogoplopend conflict, de situatie dreigt uit de hand te lopen en de veiligheid van een kind komt in gevaar. In zo’n acute crisissituatie kan jeugdhulp ingrijpen. Er komt dan direct een hulpverlener in het gezin. Die bekijkt samen met de gezinsleden wat er nú moet gebeuren om de crisis op te lossen. Vaak is hulp aan huis voldoende. Maar soms is het beter als een kind een tijdje ergens anders gaat wonen. Crisisplaatsing wordt dat genoemd. Zo’n crisisplaatsing vindt alleen in uiterste noodgevallen plaats. Hulpverleners doen er – samen met u en uw kind – alles aan om crisisplaatsing te voorkomen. 

De gemeenten in Zuid-Limburg kopen de crisishulp samen in. Sinds 1 juli 2019 is er 1 integrale opdracht voor Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg (verder CHJ). De opdracht van CHJ betreft het gehele proces van crisis: vanaf de crisisinterventie (aannemen melding), de crisiszorg (ambulant en/of verblijf) tot de uitstroom (warme overdracht bij uitstroom). De volgende doelstellingen staan centraal:

  • De veiligheid van het kind wordt geborgd;
  • Het voorkomen of zo vroeg mogelijk signalen van een crisissituatie;
  • Inzet van jeugdhulp zo licht als mogelijk;
  • Inzet van jeugdhulp zo duurzaam als mogelijk;
  • De ketenstappen in de Crisishulp Jeugd verlopen optimaal;

Er vindt een optimale samenwerking plaats om de jeugdige de meest passende en integrale jeugdhulp te bieden.

Looptijd

Het contract is per 1 januari 2023 verlengd met 1 jaar op basis van een evaluatie.

Gecontracteerde partij

De Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg (verder CHJ) wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van XONAR, Mondriaan en Koraal. Onderaan deze pagina ziet u een overzicht van de gecontracteerde partijen voor het uitvoeren van ambulante jeugdhulp per opdracht.

Documenten

Afspraken met zorgaanbieders zijn vastgelegd in contracten, welke in beheer zijn van het Inkoop Sociaal Domein. Relevante informatie over het hulpaanbod en de wijze van declareren vindt u hieronder.

Contact

Voor de contactpersonen van crisis klik op deze link

Contractering Crisis