Crediteren

Algemene toelichting 303 bericht

Om te beginnen: Crediteringen dienen NOOIT overgemaakt te worden, deze dienen net als bij een declaratie als een 303 bericht verstuurd te worden.
Een declaratie kan alleen volledig gecrediteerd worden.
Een gedeeltelijke creditering is niet mogelijk!

Een eerder afgegeven toewijzing (301 bericht) kan alleen ingetrokken worden dan wel vervallen door een gewijzigde toewijzing (301 bericht) te versturen waarbij de einddatum in de toewijzing gelijk is aan de ‘toewijzingsingangsdatum’. De toepasselijke reden wijziging wordt meegegeven in de toewijzing (301 bericht).

Als de gemeente constateert dat een toegewezen product niet meer geleverd hoeft te worden, wordt de toewijzing voor dit product in overleg met de aanbieder ingetrokken. Daarmee wordt de opdracht voor de aanbieder beëindigd.

Onder inkorten wordt het aanpassen van de gewenste einddatum in de toewijzing (301 bericht) zodat de toegewezen periode wordt verkort. De toepasselijke reden wijziging wordt meegegeven in de toewijzing (301 bericht). Als de toewijzing (301 bericht) wordt ingekort en inmiddels goedgekeurde declaratieregels zouden daardoor buiten de toewijzingsperiode vallen, dan crediteert de aanbieder de desbetreffende declaratieregels.

Als een toewijzing (301 bericht) wordt ingetrokken en de aanbieder heeft al op de betreffende toewijzing gedeclareerd, dan crediteert de aanbieder de daarop betrekking hebbende declaratieregels. De velden die noodzakelijk zijn voor de koppeling van het oorspronkelijke 303D bericht met het 303D bericht van de creditering worden gevuld, zijnde in ieder geval het ‘vorig referentienummer’ en de declaratieperiode.

Verrekening vindt plaats met de door de opdrachtgever verschuldigde toekomstige betalingen aan de aanbieder op grond van de DVO en haar bijlagen, ook indien de aanbieder niet crediteert.

Download hier de handleiding 303 Credit m.b.v. Zilliz berichtenapp