Algemene uitvoeringsafspraken

Op deze pagina vind u de algemene uitvoeringsafspraken terug. 

Beschikbaarheidswijzer

De beschikbaarheidswijzer is een interactief platform waarop gegevens inclusief wachttijden van alle gecontracteerde aanbieders te raadplegen zijn. Via een website en een app kunnen jeugdconsulenten en andere verwijzers op 1 plek deze informatie terugvinden en daarbij ook zien wanneer de aanbieder ruimte heeft om een jeugdige te helpen. De app/website helpt daarmee om sneller passende hulp te vinden.  

Zie ook  www.beschikbaarheidswijzer.nl voor meer informatie.

Verwijsgids

Op langere termijn is de beschikbaarheidswijzer een alternatief voor onze verwijsgids die nu door team inkoop wordt bijgehouden. Vooralsnog zullen de beschikbaarheidswijzer en verwijsgids nog naast elkaar blijven bestaan. Klik hier voor de verwijsgids.

 

Productcodetabel en productenposter Jeugdhulp 2024 

Download onderstaand de productcodetabel en productenposter Jeugdhulp 2024 

Productcodetabel en Productenposter Jeugdhulp 2024