A- A+

De nieuwe Productcodetabel 2021 is te vinden op de pagina arrangementen .

Op dinsdag 24 november 2020 heeft een extra Ontwikkeltafel Jeugd plaatsgevonden. Het verslag is te vinden op de subpagina Ontwikkeltafels.

Inmiddels is de contractering voor 2021 voor Zuid-Limburg opgestart. Net als voorgaande jaren verloopt de contractering weer via Negometrix.

De volgende tenders zijn in Negometrix gepubliceerd:

Tender 164144: Wmo Beschermd Wonen Maastricht-Heuvelland en Westelijke Mijnstreek 2021

Tender 164145: Wmo Maastricht-Heuvelland 2021

Tender 164146: Begeleiding Jeugd Zuid-Limburg 2021

Tender 164147: Jeugdhulp Zuid-Limburg 2021

 

De planning voor de contractering ziet er als volgt uit:

Jeugd

Activiteit Deadline
Uiterste termijn stellen vragen voor Nota van Inlichtingen ma 30 nov 2020 12:00
Publicatie Nota van Inlichtingen wo 2 dec 2020
Indienen inschrijving startmoment do 3 dec 2020 9:00
Indienen inschrijving sluiting wo 16 dec 2020 12:00

Wmo

Activiteit Deadline
Uiterste termijn stellen vragen voor Nota van Inlichtingen Vr 27 nov 2020 12:00
Publicatie Nota van Inlichtingen wo 2 dec 2020
Indienen inschrijving startmoment do 3 dec 2020 9:00
Indienen inschrijving sluiting wo 16 dec 2020 12:00

Inschrijver wordt nadrukkelijk verzocht om niet eerder in te schrijven dan donderdag 3 december 2020, tijdstip 09.00 uur.

Indien inschrijver eerder inschrijft bestaat het risico dat inschrijver eventuele wijzigingen als gevolg van de nota van inlichtingen (publicatie op woensdag 2 december 2020) mist, waardoor de inschrijving niet meer voldoet. Dat risico komt dan volledig voor rekening van inschrijver.

Concreet betekent dit ook dat geadviseerd wordt om voor de datum van 2 december 2020 nog geen stukken uit Negometrix te downloaden en uit te printen omdat de mogelijkheid bestaat dat er nog wijzigingen n.a.v. Nota van Inlichtingen in worden aangebracht.

Wel kan er tot dat moment al kennis genomen worden van de inhoud van de contracteringstenders en kunnen er bij vragen/onduidelijkheden vragen gesteld worden via de vraag-knop bij het betreffende onderdeel in Negometrix.

Het uitdrukkelijk verzoek is ook om van deze mogelijkheid gebruik te maken en geen rechtstreeks contact op te nemen met medewerkers van het Inkoopteam Sociaal Domein. Door namelijk van deze mogelijkheid in Negometrix gebruik te maken, kunnen alle inschrijvers geanonimiseerd kennis nemen van vragen en antwoorden bij bepaalde onderdelen.

Update 09-11-2020: Wat u moet weten over de zorg die u levert tijdens de coronacrisis: antwoorden op veel gestelde vragen

Continuering van jeugdhulp en maatschappelijk ondersteuning tijdens Corona

In de strijd tegen het coronavirus heeft de rijksoverheid op dinsdag 3 november nieuwe maatregelen bekend gemaakt. Daarbij is het belangrijk om jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning zoveel mogelijk voort te zetten. Wij vragen aanbieders die hun dienstverlening deels moeten aanpassen als gevolg van de Coronamaatregelen te melden bij team inkoop sociaal domein via inkoopteamsd@maastricht.nl.
Deze informatie zal vervolgens gedeeld worden met de toegangsteams. Ook als u vragen heeft m.b.t. de Coronamaatregelen kunt u die hier stellen. Daarnaast is het natuurlijk ook mogelijk om rechtstreeks contact op te nemen met uw contractmanager.

Via de verschillende informatiekanalen van het Rijk en brancheorganisaties zullen veel vragen al beantwoord worden.

Als er relevante handreikingen verschijnen, zullen we daar hier naar verwijzen.

 

Team Inkoop Sociaal Domein Maastricht Heuvelland ontvangt veel vragen van zorgaanbieders en heeft daarom een overzicht gemaakt van veel gestelde vragen door zorgaanbieders over de gevolgen van het coronavirus. De meest recente versie is gewijzigd op 11 mei 2020. De antwoorden zijn gerubriceerd in drie categorieën: de gevolgen voor de zorg, financiële of administratieve gevolgen en vragen over specifieke informatie voor zorgaanbieders.

De vraag en antwoordlijst wordt de komende tijd met enige regelmaat bijgewerkt. Houd daarom deze pagina in de gaten. Via de nieuwsbrief van Inkoop houden wij u tevens met enige regelmaat op de hoogte. Ook is er een landelijk convenant in de maak waarbij wij uiteraard, waar van toepassing, aanhaken met het oog op het borgen van de zorg continuïteit. Hiervan houden wij u ook via deze website en onze nieuwsbrief op de hoogte.

Vraag en Antwoord voor zorgaanbieders tijdens coronacrisis 11052020

Op vrijdag 9 oktober 2020 heeft de Ontwikkeltafel Jeugd plaatsgevonden. Inmiddels is ook het uitgebreide verslag van deze OT op de site geplaatst op de subpagina Ontwikkeltafels.

Zoals gebruikelijk kunnen ook de aanbieders die niet bij dit overleg aanwezig zijn geweest reageren via de “Virtuele Ontwikkeltafel”. Hoe dit precies in zijn werk gaat leest u eveneens op de pagina rondom de Ontwikkeltafels.