A- A+
Wat gebeurt er als een jongere in detentie gaat?

Wat gebeurt er als een jongere in detentie gaat?

Over deze vraag zijn afspraken gemaakt tussen de GI’s en de gemeenten. Die afspraken kun je terugvinden in het convenant ‘nazorg jeugdzorg ex-gedetineerden’ en het ’werkproces Nazorg jeugdzorg ex-gedetineerden’. De gemeenten en GI’s gaan de komende tijd aan de slag om de afspraken te verankeren.

Convenant nazorg jeugdige ex-gedetineerden

De Raad voor de Kinderbescherming neemt het initiatief tot het organiseren van de nazorgtafel. Zij neemt contact op met het desbetreffende toegangsteam. Tevens zal de Raad voor de Kinderbescherming de vraag neerleggen of de betreffende gemeente een ruimte beschikbaar heeft waar de nazorgtafel kan plaatsvinden.