A- A+
Voorbeelden van zorg in coronatijd

Voorbeelden van zorg in coronatijd

De afgelopen maanden hebben de zorgaanbieders aan het team Inkoop Sociaal Domein Zuid-Limburg talloze malen “updates” verstrekt op welke manier de zorgcontinuïteit voor cliënten vorm wordt gegeven in deze deze corona periode. Deze overzichten worden wekelijks bijgewerkt en door team inkoop aan de toegangsteams in Zuid-Limburg gemaild.

Daarnaast is recentelijk een oproep gedaan vanuit de wethouders Wmo, mevr. De Graaf, en Jeugd, dhr. Jongen, namens de centrumgemeente Maastricht, aan de aanbieders Wmo, Jeugd, om ons verder deelgenoot te maken van de  “best practices” en ook verhalen van cliënten weer te geven. Vanuit een aantal organisaties hebben wij op deze vraag enthousiaste en inspirerende verhalen van hun cliënten en medewerkers ontvangen over hoe in tijden van Corona de dienstverlening op een creatieve manier invulling gegeven wordt. Zonder hieraan een kwalificatie te willen verbinden hebben we een compilatie gemaakt van enkele opvallende en innovatieve verhalen. Deze willen we graag met u delen.

Voorbeelden zorgverlening in Coronatijd 12 mei