A- A+
Verwijsindex

AANKONDIGING. BEN JE NIEUWSGIERIG? KLIK DAN HIER!

PRAAT MEE OVER DE VERWIJSINDEX!

Velen kennen natuurlijk nog mevr. (juriste) Jolanda van Boven. Zij is gespecialiseerd in thema’s betreffende avg/privacy, regelgeving en ketensamenwerking.

Kenmerkend bevlogen en inspirerend vertelt zij boeiend en begrijpelijk over mogelijke oplossingen als bij samenwerking belemmeringen voor komen.

Op donderdag 8 juli as zal mevr. van Boven samen met dhr. Peter Gunst een webinar verzorgen. Op de gebruikelijke inspirerende wijze geven zij in deze webinar inzicht in het juiste gebruik van de Verwijsindex en welke praktische handvatten voor gebruik mogelijk zijn binnen de toepassing van de AVG.

Naast een informatief gedeelte kent deze webinar ook een actief gedeelte, waarin gezamenlijk mogelijke belemmeringen in het gebruik van de Verwijsindex worden besproken.

De webinar zal plaats vinden via MS Teams en start op deze dag ’s middags om 13.30 uur. Aanmelden kan tot en met 30 juni as., onder vermelding van naam en mailadres, bij vip@heerlen.nl  Degenen die zich hebben aangemeld zullen dan begin juli de uitnodiging met link voor deelname ontvangen.

Vroeg samenwerken in Zuid-Limburg

Soms heeft een jongere op weg naar volwassenheid extra ondersteuning nodig. Dan kan het zijn dat meerdere hulpverleners tegelijkertijd bij deze ondersteuning betrokken zijn. Het is belangrijk dat deze hulpverleners zo vroeg mogelijk van elkaar weten dat zij betrokken zijn. Want dan kan snel en goed met elkaar overleg plaats vinden en kunnen ze in samenhang met elkaar opereren. Dat zorgt voor een snellere en betere ondersteuning voor die jongere en/of de ouders/het gezin. Om de hulpverleners hierbij te helpen is speciaal hiervoor een landelijk werkend samenwerkingsinstrument (voor jongeren van 0 tot 23 jaar) ontwikkeld. Dit digitale systeem heet de verwijsindex en dit systeem is vastgelegd in de Jeugdwet. Omdat multidisciplinaire samenwerking begint met een overzicht van alle betrokkenen, is de verwijsindex een legitiem (meldrecht volgens de Jeugdwet) en handig (overzichtelijk en klantvriendelijk) instrument om elkaar te kunnen vinden en vervolgens met elkaar afspraken te maken in de organisatie van de samenwerking. Het instrument informeert “dat“ (betrokkenheid en graag samenwerking met een ander) er iemand met deze jongere/dit gezin aan de slag is, niet “wat” (inhoudelijk) er aan de hand is!

 

Instanties die betrokken zijn bij de ondersteuning/zorg van jongeren kunnen deel nemen aan dit digitale systeem. Inmiddels nemen in Zuid-Limburg reeds 230 instanties hier aan deel.

In Zuid-Limburg werken alle gemeenten met dit samenwerkingsinstrument. Zuid-Limburg is verdeeld in 3 regio’s, namelijk: de regio verwijsindex Maastricht-Heuvelland, de regio Vroeg Samenwerken in Parkstad Limburg en de regio verwijsindex-CJG Westelijke Mijnstreek. Met vragen kan contact worden opgenomen met de regionale organisatie, namelijk: