A- A+
Verblijf Jeugd

Verblijf Jeugd

De afgelopen jaren is er gewerkt aan een nieuwe inkoop voor Verblijf. Vanuit de gezamenlijke visie is er gewerkt aan een inkoopstrategie. Op verschillende momenten in 2018 en 2019 is deze getoetst met partners in het veld.

Hieronder vindt u de informatie over deze marktconsultaties:

Marktconsultatie april 2018: Verslag

Marktconsultatie juli 2018: Presentatie en Verslag

Marktconsultatie januari 2019: Presentatie en Verslag

Marktconsultatie maart 2019: Presentatie en Verslag

Marktconsultatie Juni 2019: Verslag

In dit ontwikkeltraject zijn we tot de conclusie gekomen dat als we Verblijf op een goede manier willen doorontwikkelen, dat we dat dan gefaseerd moeten gaan doen. Daarom is het nieuwe inkooptraject voor 2021 beperkt tot de inkoop van de zwaarste vormen van Verblijf. De overige vormen van Verblijf (Pleegzorg, Gezinshuizen en regulier verblijf dat buurtgericht kan worden ingericht) lopen vooralsnog mee in het open house inkooptraject.

Pilot leefhuizen

In 2019 hebben we op drie plekken in de regio een pilot leefhuizen uitgevoerd. In Sittard, Maastricht en Heerlen is een leefhuis opgezet door een samenwerkingsverband van aanbieders.

 

Gesloten en intensieve klinische jeugdhulp

Om de huidige ervaren knelpunten aan te pakken wordt deze zwaarste vorm van verblijf opnieuw ingekocht per 2021 in een apart inkooptraject. Daarbij wordt een koppeling gemaakt met de gesloten Jeugdzorg (Jeugdzorg+) omdat de doelgroep cliënten grote overlap vertoont. Met deze nieuwe inkoop wordt o.a. gestuurd op de afname van aantal jeugdigen in deze vormen van verblijf en het bieden van integrale hulpverlening waardoor de jeugdige niet meer verplaatst hoeft te worden. Ook dient er een achtervang functie te komen voor jeugdigen die in regulier verblijf zitten en moet de hulpverlening snel starten.

De inkoopprocedure vindt plaats in de vorm van een concurrentiegerichte dialoog. Conform planning wordt de selectieleidraad op vrijdag 13 maart 2020 gepubliceerd op www.Negometrix.nl. Streven is dat de dialoogrondes eind mei / juni 2020 plaatsvinden. Gunning van de opdracht is begin december 2020 voorzien. De ingangsdatum van de overeenkomst is 1 januari 2021. Voor verdere informatie wordt u verwezen naar de voorpublicatie op www.Negometrix.nl met tendernummer 142669.