A- A+
Vaststelling declaratieprotocol

Vaststelling declaratieprotocol

Het college van de gemeente Maastricht heeft op dinsdag 4 februari jl. het declaratieprotocol, als bijlage 3 bij de DVO met zorgaanbieders, vastgesteld. De vigerende versie van het protocol zal steeds vindbaar zijn op de website Jeugdhulp Zuid-Limburg.”