A- A+
Update GIK-J

Aantal aanmeldingen GIK-J hoger dan verwacht

Bij het contract van GIK-J is op basis van cijfers van de gemeenten de inschatting gemaakt dat gemiddeld per jaar ongeveer 200 tot 250 jeugdigen
in Zuid-Limburg in aanmerking komen voor GIK-J zorg.

Vanaf medio juni tot nu heeft het Interdisciplinair Team echter al meer dan 220 jeugdigen besproken.

Het plannen van een intake bij het Interdisciplinair Team (IT) duurt daarom langer. Daarnaast is de snelheid van het kunnen inplannen afhankelijk van de benodigde expertise die gewenst is. Het IT en de zorgaanbieders werken hard om alle aanmeldingen zo snel maar ook zo zorgvuldig mogelijk op te pakken.

Door de hoeveelheid aanmeldingen worden de gewenste doorlooptijden niet altijd behaald.
Het kan dus langer duren voordat het behandeladvies afgerond is. Maar we blijven samen streven naar het realiseren van de gewenste doorlooptijden.
Toegangsteams, gecertificeerde instellingen (GI’s) en medisch specialisten die het meest met GIK-J te maken hebben zijn hierover op maandag 28 november 2022 via mail geïnformeerd.

 

Als GIK-J partners onderzoeken we samen de reden voor de enorme instroom. Omdat we nog maar recent gestart zijn, is er tijd nodig om dit goed in beeld te krijgen.
Zodra we er meer zicht op hebben, kunnen we gerichte oplossingen onderzoeken.

 

Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van deze informatie neemt dan contact op met:

Joyce Pellegrom, implementatieleider GIK-J van de 16 Zuid-Limburgse gemeenten – T 06-31025086 | E joyce.pellegrom@maastricht.nl

Bianca Vaessen, Transformatiemanager GIK-J – T 06-23672771 | E BVaessen@koraal.nl

 

Meer informatie over GIK-J vind je via deze link