A- A+
Uitvraag wachtlijsten uitgesteld

Uitvraag wachtlijsten uitgesteld

Normaliter wordt er twee keer per jaar door het Inkoopteam Sociaal Domein een uitvraag wachtlijsten uitgezet bij de gecontracteerde zorgaanbieders.

De eerstvolgende uitvraag stond gepland voor peilmoment 1 april 2020. Als Inkoopteam Sociaal Domein hebben we begrip voor de druk die aan aanbiederszijde is ontstaan door de maatregelen die ingevoerd zijn om de verspreiding van het Coronavirus in te dammen.

De uitvraag wachtlijsten is daarom tot 1 juli 2020 uitgesteld. Hierbij dient opgemerkt te worden dat tussentijds beoordeeld zal worden of deze datum realistisch is.

Daarnaast willen we u nadrukkelijk oproepen om de wachtlijsten nu niet op te laten lopen. Ook als fysieke face-to-face contacten nu niet mogelijk zijn, kan er wel telefonisch of op andere manieren al ondersteuning worden geboden aan cliënten. We kunnen ons namelijk voorstellen dat juist nu gezinnen met kinderen op de wachtlijst het extra moeilijk hebben.