A- A+
Transformatieplan Jeugdhulp

Transformatieplan Jeugdhulp regio Zuid-Limburg 2023

De 16 Zuid-Limburgse gemeenten willen in 2021 en 2022 samen doelen bereiken op het gebied van jeugdhulp.

Transformatieplan

Het Transformatieplan Jeugdhulp Zuid-Limburg 2023 beschrijft de activiteiten die – in samenhang – bijdragen aan het bereiken van deze doelen. 1 januari 2023 is daarbij de concrete stip op de horizon. Omdat de huidige contracten met zorgaanbieders in de regio aflopen, moeten er dan nieuwe, meerjarige contracten zijn afgesloten. Het uitgangspunt dat de regio daarbij hanteert, is zoveel mogelijk regionaal samenwerken met waar mogelijk ruimte voor lokale invulling. Zo blijft de toegang tot de jeugdhulp een lokale verantwoordelijkheid.

 

Proces

Marc Hendriks en Marjolein Nicolaes zijn de transformatieleiders die het proces begeleiden.

Onlangs is er een kick-off bijeenkomst geweest voor ambtenaren uit de regio Zuid-Limburg die in werkgroepen gezamenlijk aan de slag gaan met de transformatie. Via deze website houden wij u op de hoogte van relevante informatie, ontwikkelingen en bijeenkomsten. Vragen rondom het Transformatieplan Jeugdhulp regio Zuid-Limburg 2023 kunt u stellen via transformatie.jeugdhulpZL@maastricht.nl.