A- A+
Transformatieplan Jeugdhulp

Transformatieplan Jeugdhulp regio Zuid-Limburg 2023

De 16 Zuid-Limburgse gemeenten willen in 2021 en 2022 samen doelen bereiken op het gebied van jeugdhulp.

Transformatieplan

Het Transformatieplan Jeugdhulp Zuid-Limburg 2023 beschrijft de activiteiten die – in samenhang – bijdragen aan het bereiken van deze doelen. 1 januari 2023 is daarbij de concrete stip op de horizon. Omdat de huidige contracten met zorgaanbieders in de regio aflopen, moeten er dan nieuwe, meerjarige contracten zijn afgesloten. Het uitgangspunt dat de regio daarbij hanteert, is zoveel mogelijk regionaal samenwerken met waar mogelijk ruimte voor lokale invulling. Zo blijft de toegang tot de jeugdhulp een lokale verantwoordelijkheid.

Kaderdocumentverwerving 2023 Jeugdhulp Zuid-Limburg 

In Zuid-Limburg wordt gewerkt aan een nieuwe aanpak van zorg en ondersteuning voor de inkoop van de Jeugdhulp. De missie van onze regio luidt: “Ik ben wie ik wil zijn en waar ik wil zijn!”. Op dit moment wordt al goede zorg geleverd, maar verschillende dingen kunnen beter. Sinds 1 juni 2022 is gestart met de uitvoering van het Transformatieplan Jeugd Zuid-Limburg.  Inmiddels hebben de 16 Zuid-Limburgse het Kaderdocumentverwerving 2023 Jeugdhulp Zuid-Limburg vastgesteld. In dit eerste deel van het kaderdocument staat waar we als regio vandaan komen, waar knelpunten zittenen welke doelen we stellen. Op een later moment wordt voor segment 2 (Wonen) en segment 3-4 (ambulant) het kaderdocument aangevuld waarin wordt ingezoomd per segment. De jeugd is onderweg naar de toekomst -laten wij zorgen voor goed plaveisel!

Proces

Zie onderstaande pagina “Proces” voor de belangrijke data voor het segment Wonen.

Via deze website houden wij u op de hoogte van relevante informatie, ontwikkelingen en bijeenkomsten. Vragen rondom het Transformatieplan Jeugdhulp regio Zuid-Limburg 2023 kunt u stellen via transformatie.jeugdhulpZL@maastricht.nl.

 

Klik hier voor de PowerPoint en Webinar inzake Transformatieplan Jeugd.