A- A+
Subsidiëring Doelgroeparrangementen Onderwijs-Jeugd

Vanaf 2019 wordt er subsidie verstrekt aan drie scholen (voor speciaal onderwijs) in Zuid-Limburg om samen met een jeugdhulpaanbieder de hulp aan hun leerlingen vorm te geven in een ‘doelgroepenarrangement’. Hiermee voorkomen we dat er veel verschillende aanbieders actief zijn op een school en is deze inzet efficiënter en minder bureaucratisch georganiseerd. Voor 2020 is het doel om deze werkwijze uit te breiden naar meer scholen.