Schaarse Ambulante Jeugdhulp

Schaarse ambulante jeugdhulp gaat over jeugdhulp die eraan bijdraagt dat jeugdigen thuis kunnen blijven wonen.

Schaarse ambulante jeugdhulp heeft betrekking op de arrangementen (behandeling) intensief specialistisch, logeren en deeltijd pleegzorg.

Deze hulpvormen hebben een gemeenschappelijk doel: ervoor zorgen dat de thuissituatie dermate stabiel en veilig is, dat de jeugdige (deels) thuis kan blijven wonen. Bij deze hulpvormen is tevens sprake van een beperkte vraag en/of beperkt aantal aanbieders die dit leveren.

Looptijd

De contracten vanaf 1 januari 2023 hebben een looptijd van tien jaar (inclusief verlengingen).

Gecontracteerde partijen

De opdracht voor het segment schaarse ambulante jeugdhulp is gegund aan meerdere partijen. De contractpartners bestaan uit een samenwerkingsverband van meerdere zorgaanbieders. Onderaan deze pagina ziet u een overzicht van alle gecontracteerde partijen voor het uitvoeren van schaarse ambulante jeugdhulp.

Documenten

Afspraken met zorgaanbieders zijn vastgelegd in contracten, welke in beheer zijn van het Inkoop Sociaal Domein. Relevante informatie over het hulpaanbod en de wijze van declareren vindt u hieronder.

Wachttijd en wachtlijst

De jeugdhulpaanbieder levert tijdige zorg en draagt zorg voor verantwoorde wachttijden:  

  • Opdrachtnemer start zo snel mogelijk, maar maximaal 1 week periode na aanmelding, een handelingsgerichte beeldvorming/intake. 
  • Maximaal 1 week na afronding van de handelingsgerichte beeldvorming/intake begint de hulp. 
  • De maximale wachttijd tussen aanmelding door de verwijzer en de start van de hulp bedraagt 4 weken. 
  • Van een wachtlijst is sprake als de wachttijden worden overschreden. 

Contact

Voor de contactpersonen van het segment schaars ambulant klik op deze link. 

Schaars ambulant intensief specialistisch
Schaars ambulant deeltijd pleegzorg
Schaars ambulant logeren