A- A+
‘Samenwerking rondom (V)echtscheidingen’

‘Samenwerking rondom (V)echtscheidingen’

Complexe echtscheidingen leiden steeds vaker tot een behoefte aan jeugdhulp en hulp bij de omgang tussen ouders. Vanuit de rechtbank Limburg is er een behoefte om intensiever samen te werken met partners op het gebied van complexe echtscheidingsprocedures.

Dit komt voort uit een landelijk initiatief van de rechtbanken met als doel om in 2018 overal in Nederland deze afspraken te maken en een vergelijkbare werkwijze te ontwikkelen. Deze werkwijze wordt het ‘Uniform Hulpaanbod’ genoemd. Het gaat er dan om dat de rechtbank ter zitting committment vraagt van ouders om hulp in te schakelen. De rechter geeft een bindend advies aan ouders om deze hulp in te zetten en de gemeenten ondersteunen dit advies door een verwijzing af te geven. De uitspraak rondom de omgang van ouders met de kinderen kan hierbij een  ‘stok achter de deur’ vormen om ouders te bewegen mee te werken aan een hulptraject. In de bijlagen staan de afspraken die gemaakt zijn tussen de rechtbank, Raad voor de Kinderbescherming en gemeenten in Limburg in een twee jaar durende pilot ‘Uniform Hulpaanbod’ die start op 1 januari 2019.