A- A+
Samenwerking huisartsen

Samenwerking huisartsen

Huisartsen hebben vanuit de Jeugdwet de bevoegdheid om te verwijzen naar Jeugdhulp. In veel gemeenten in Zuid-Limburg zijn POH’s (Praktijkondersteuner Huisarts) actief die zich bezighouden met jeugd. Via deze POH’s wordt de samenwerking gezocht tussen huisartsen en gemeentelijke toegangsteams.

Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over het opvragen van gegevens bij huisartsen door toegangsteams. Hiervoor is een vast format opgesteld.