A- A+
Samenwerking bij crisis

Samenwerking bij crisis

Het aantal crisisplaatsingen in Zuid-Limburg is hoog. De doorstroom van kinderen uit crisis verloopt moeizaam. Het aanbod aan crisisplekken en verblijfsplekken is momenteel niet in lijn met het aantal kinderen dat er een beroep op doet.

Gemeenten en crisisdienst werken samen

Om de instroom in de crisisopvang kwalitatief te verbeteren is er een werkwijze afgesproken waarbij de Crisisdienst Jeugd (CdJ), ook binnen kantoortijd, de gemeentelijke toegangen ondersteunt bij crisis.

Werkafspraken voor doorstroom en uitstroom

Tegelijkertijd zien we dat als een kind eenmaal geplaatst is in de crisisopvang, het vaak moeilijk is om doorstroom te realiseren.

Een deel van dit probleem zit in het tekort aan behandelplekken/verblijfsplekken in Zuid-Limburg. Een ander deel zit in (het gebrek aan) focus op het terug naar huis begeleiden van deze kinderen.

Daarom zijn, in afstemming tussen gemeenten, aanbieders van crisishulp en de CdJ, een aantal werkafspraken opgesteld om deze focus te versterken.

 

De doelstelling van deze afspraken is dat we gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor het beschikbaar houden van crisisplekken voor jeugdigen die dat nodig hebben en het zo snel mogelijk op de juiste plek terecht laten komen van deze kinderen. Daarvoor is doorstroom vanuit de crisisopvang noodzakelijk.

Het is de bedoeling om deze werkafspraken te gaan hanteren in een pilotperiode van 1 januari 2018 tot 1 juli 2018. Gedurende deze periode kan de CdJ ingezet worden als consult, tijdens het crisisberaad.