A- A+
Residentiele Zorg

Residentiele Zorg

In samenwerking met aanbieders die residentiele zorg of vervangende ambulante zorg bieden voor kinderen woonachtig in Zuid-Limburg is de “toekomst van het residentieel zorglandschap” opgesteld. We hebben de ambitie en verantwoordelijkheid om zorg voor jeugdigen en gezinnen integraal, op maat en dichtbij huis te organiseren. We willen daarbij voorkomen dat jeugdigen uithuisgeplaatst worden dan wel de periode van uithuisplaatsing zo kort mogelijk te houden. Daarom willen we een verschuiving realiseren van zware residentiële zorg naar ambulante en meer flexibele vormen van jeugdhulp. Vormen van jeugdhulp die qua intensiteit passend zijn bij de hulpvraag en waar mogelijk zo snel en licht mogelijk kunnen worden ingezet. De notitie is nader uitgewerkt in KPI’s en een actieplan voor 2018. Eén keer per kwartaal komen de aanbieders met gemeenten bijeen om de voortgang en acties te bespreken.