A- A+
Meer gezinshuizen in Zuid-Limburg!

Meer gezinshuizen in Zuid-Limburg!

Gezamenlijke werving van gezinshuizen in Zuid-Limburg.

In samenwerking tussen gemeenten in de regio Zuid-Limburg, Xonar, Stichting Driestroom en Gezinshuis.com wordt er geïnvesteerd in de werving van nieuwe gezinshuizen. Hiervoor worden periodiek informatieavonden georganiseerd op diverse plekken in de regio en wordt er aandacht gezocht voor gezinshuizen via diverse mediakanalen. Op onze nieuwspagina leest u of er binnenkort een nieuwe informatiebijeenkomst gepland staat.

In een gezinshuis krijgen kinderen en jongeren die niet meer thuis kunnen wonen een vervangend ‘thuis’. Deze kinderen hebben vaak complexe problemen, op meerdere leefgebieden. Gezinshuisouders worden de vaste opvoeders en bieden professionele begeleiding, 24 uur per dag en 7 dagen per week. De jeugdige wordt opgenomen in dit gezin van de gezinshuisouders, in een gewoon huis in een gewone buurt. Gezinshuisouder zijn is een betaalde baan, waarvoor de ouder een pedagogische en/of didactische opleiding nodig heeft met ervaring op MBO of HBO niveau.

Hieronder vindt u informatie over de organisaties die in onze regio gezinshuizen begeleiden:

 

Contactgegevens en informatie organisaties gezinshuizen

Stichting Driestroom

E: communicatie@ondernemersgroepdriestroom.nl

E: theo@ondernemersgroepdriestroom.nl

T: 06 18 12 65 68

I: www.ondernemersgroepdriestroom.nl

Gezinshuis.com

In deze folder leest u meer over wat gezinshuis.com voor u kan betekenen.

E: info@gezinshuis.com

T: 0342 450 253

I: www.gezinshuis.com

Xonar

E: info@xonar.nl

T: 043 604 55 55

I: www.xonar.nl