A- A+
Met wie werken wij samen en welke afspraken zijn er gemaakt?

Samenwerkingsafspraken

In de regio Zuid-Limburg zijn er met verschillende partners en over verschillende thema’s samenwerkingsafspraken gemaakt. Die vindt u hier terug.
In onze regiovisie vindt u informatie over de samenwerkingsafspraken die de regiogemeenten met elkaar hebben gemaakt.

Samenwerkingen