A- A+
Update 09-11-2020: Wat u moet weten over de zorg die u levert tijdens de coronacrisis: antwoorden op veel gestelde vragen

Update 09-11-2020: Wat u moet weten over de zorg die u levert tijdens de coronacrisis: antwoorden op veel gestelde vragen

Continuering van jeugdhulp en maatschappelijk ondersteuning tijdens Corona

In de strijd tegen het coronavirus heeft de rijksoverheid op dinsdag 3 november nieuwe maatregelen bekend gemaakt. Daarbij is het belangrijk om jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning zoveel mogelijk voort te zetten. Wij vragen aanbieders die hun dienstverlening deels moeten aanpassen als gevolg van de Coronamaatregelen te melden bij team inkoop sociaal domein via inkoopteamsd@maastricht.nl.
Deze informatie zal vervolgens gedeeld worden met de toegangsteams. Ook als u vragen heeft m.b.t. de Coronamaatregelen kunt u die hier stellen. Daarnaast is het natuurlijk ook mogelijk om rechtstreeks contact op te nemen met uw contractmanager.

Via de verschillende informatiekanalen van het Rijk en brancheorganisaties zullen veel vragen al beantwoord worden.

Als er relevante handreikingen verschijnen, zullen we daar hier naar verwijzen.

 

Team Inkoop Sociaal Domein Maastricht Heuvelland ontvangt veel vragen van zorgaanbieders en heeft daarom een overzicht gemaakt van veel gestelde vragen door zorgaanbieders over de gevolgen van het coronavirus. De meest recente versie is gewijzigd op 11 mei 2020. De antwoorden zijn gerubriceerd in drie categorieën: de gevolgen voor de zorg, financiële of administratieve gevolgen en vragen over specifieke informatie voor zorgaanbieders.

De vraag en antwoordlijst wordt de komende tijd met enige regelmaat bijgewerkt. Houd daarom deze pagina in de gaten. Via de nieuwsbrief van Inkoop houden wij u tevens met enige regelmaat op de hoogte. Ook is er een landelijk convenant in de maak waarbij wij uiteraard, waar van toepassing, aanhaken met het oog op het borgen van de zorg continuïteit. Hiervan houden wij u ook via deze website en onze nieuwsbrief op de hoogte.

Vraag en Antwoord voor zorgaanbieders tijdens coronacrisis 11052020