Participatietraject

Gemeenten, zorgaanbieders en andere samenwerkingspartners investeren komende jaren structureel in cliëntparticipatie binnen Zuid-Limburg. De stem van jeugdigen en hun netwerk krijgt een belangrijke plek in de beleidsontwikkeling van onze regio en bij het continu verbeteren van de hulpverlening.

Participatie

Voor een effectieve jeugdhulp werken we niet voor, maar samen met jeugd en ouders. Ieder mens heeft soms hulp of ondersteuning nodig, zonder zelf de regie te willen verliezen. In elke vorm daarvan zijn ouders, kinderen en jongeren partner in de jeugdhulp. Cliëntenparticipatie betekent dat ouders en hun kinderen centraal staan in beleid en ondersteuning; daarin een stem hebben en niet slechts ergens ‘worden betrokken’ in het proces van ontwikkeling en uitvoering. Participatie is daarom niet alleen reactief (reageren op voorstellen van ‘bovenaf’), maar vooral proactief (zelf ideeën, voorstellen en prioriteiten kunnen aandragen).

Komende tijd wordt vormgegeven aan een participatietraject in de regio Zuid-Limburg. Op deze pagina zullen tussentijds updates, procesbeschrijvingen en opbrengsten worden gedeeld.

Cliëntparticipatie

Een belangrijk onderdeel van het regionale beleidskader 2023-2028 dat op dit moment ontwikkeld wordt is Cliëntparticipatie.