A- A+
Wij zijn de 16 Zuid-Limburgse gemeenten

Over ons

De 16 gemeenten in Zuid-Limburg werken sinds 2015 samen op het gebied van Jeugdhulp. Waar zijn we mee bezig? En wat willen we bereiken?

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. De Jeugdwet gaat uit van de eigen kracht van het gezin en zijn omgeving.

Om welke hulp gaat het?

De gemeenten voeren taken uit op het gebied van opgroeien en opvoeden, Jeugd- en opvoedhulp, Jeugd AWBZ, Jeugd GGZ, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering en Gesloten Jeugdzorg. De 16 gemeenten in Zuid-Limburg werken samen op dit gebied en hebben gezamenlijke ambities geformuleerd.

 

 

Hoe ziet de samenwerking er uit?

De 16 gemeenten in Zuid-Limburg hebben periodiek een bestuurlijk overleg met alle wethouders Jeugd en er is een stuurgroep ingericht waarin zes wethouders Jeugd de ontwikkelingen in de jeugdhulp aansturen.

In dit organogram ziet u hoe de samenwerking eruit ziet, welke werkgroepen er zijn en wie de contactpersonen zijn.

Wat willen we bereiken?

Als regio hebben we een hoop ambities! De gezamenlijke ambities voor Zuid-Limburg zijn per subregio en per gemeente verder aangevuld en uitgewerkt.

 

De gemeenten in Parkstad hebben een gezamenlijke doorvertaling gemaakt van het Zuid-Limburgse beleidskader waarbij lokale invulling is toegevoegd. De beleidsplannen per gemeente kunt u terugvinden op de gemeentelijke websites van Heerlen, Brunssum, Voerendaal, Landgraaf, Kerkrade, Onderbanken Simpelveld en Nuth.

In de Westelijke Mijnstreek heeft elke gemeente het beleidskader verder vertaald in een beleidsplan. Via de websites van de gemeente Sittard-Geleen, Stein, Schinnen en Beek kunt u deze beleidsplannen terugvinden.