A- A+
Ontwikkeltafels

Planning 2019

Planning Ontwikkeltafels 2019

OT Jeugd 13 september 2019

Op vrijdag 13 september 2019 heeft de extra ingelaste Ontwikkeltafel Jeugd plaatsgevonden. Onderstaand vindt u de agenda, bijlagen en de presentatie over de tarieven Jeugd 2020 van deze OT.

Het uitgebreide verslag van de Ontwikkeltafel Jeugd van 13 september 2019 volgt over circa een week.

Zoals gebruikelijk kunnen de aanbieders die niet bij dit overleg aanwezig zijn geweest reageren via de “Virtuele Ontwikkeltafel”. U kunt tot dinsdag 1 oktober kunt reageren. U kunt uw reactie melden via het e-mailadres inkoopteamSD@maastricht.nl.

Alle ingebrachte reacties zullen worden besproken en er zal na afloop van de virtuele ronde aan u worden teruggekoppeld wat er met uw reacties wordt gedaan.

20190913 PP jeugd OT 13 september

Agenda OT Jeugd 13 september 2019

Bijlage 1 Jeugdhulp 2020 versie voor OT 13 september met wijzigingen geel gearceerd

Bijlage 2 Kwaliteitseisen DVO Begeleiding Jeugd 2020-2021

Bijlage 2 Kwaliteitseisen DVO Jeugdhulp 2020-2021

Bijlage A Memo OT inzake declaratieprotocol Jeugd

Bijlage B Memo OT toelichting wijzigingen bijlage 2 kwaliteitseisen en overige randvoorwaarden

Memo OT inzake declaratieprotocol Jeugd

 

OT Juni 2019

Op vrijdag 7 en 21 juni 2019 hebben de ontwikkeltafels Jeugd plaatsgevonden. Onderstaand vindt u de agenda, bijlagen, tarieven en de presentatie van deze OT’s.

Zoals gebruikelijk hebben de aanbieders die niet bij dit overleg aanwezig zijn geweest kunnen reageren via de “virtuele ontwikkeltafel”. Hieronder vindt u het bestand met de gestelde vragen inclusief antwoorden.

Agenda OT Juni 2019

Bijlage 1 Begeleiding Jeugd 2020

Bijlage 1 Jeugdhulp 2020

Bijlage 2 Kwaliteitseisen DVO Begeleiding Jeugd 2020-2021

Bijlage 2 Kwaliteitseisen DVO Jeugdhulp 2020-2021

Bijlage 3 Declaratieprotocol 2020

Bijlage 4 Rapportages en evaluaties DVO Jeugd 2020

Bijlage 5 Uitsluitings- en beëindigingsgronden Begeleiding Jeugd 2020

Bijlage 5 Uitsluitings- en beëindigingsgronden Jeugdhulp 2020

Bijlage 6 Social Return DVO Jeugd 2020

Memo samenvatting OT 7 juni Jeugd 

20190606 PP jeugd OT 7 juni

Verslag OT Jeugd 7 & 21 juni 2019

Afsprakenlijst OT Jeugd 7 & 21 juni 2019

Tariefonderbouwing tarieven 2020 Jeugdhulp

Vraag & Antwoord Virtuele OT Juni 2019 Jeugd

OT Maart 2019

Agenda OT Maart 2019

Integraal plan van aanpak doorontwikkeling zorginkoop Zuid-Limburg 2020

Memo OT inzake krachtenbundeling

Memo OT inzake wetsvoorstel wijzing Jeugdwet en Wmo i.v.m. verminderen van de uitvoeringslasten

Sanctieprotocol bij high trust highpenalty

Wetsvoorstel in werking getreden keuze utvoeringsvariant