A- A+
Ontwikkeltafels

Ontwikkeltafels 2020

20201125 Vragen en antwoorden virtuele ontwikkeltafel jeugdeltafels 2020

20201124 Verslag extra ontwikkeltafel jeugd

OT Jeugd 9 oktober 2020

Op vrijdag 9 oktober 2020 heeft de “fysieke” ontwikkeltafel Jeugd plaatsgevonden.

Zoals gebruikelijk wordt de fysieke ontwikkeltafel jeugd gevolgd door een virtuele ontwikkeltafel waarin alle gecontracteerde
zorgaanbieders in de gelegenheid zijn om kennis te nemen van de ingebrachte stukken en om virtueel hierop te reageren. Eventuele
ingebrachte vragen tijdens de virtuele ontwikkeltafel worden voor zover mogelijk beantwoord.

Tijdens de fysieke OT’s Jeugd en Wmo/Wmo BW is gecommuniceerd dat er een responstermijn voor de virtuele OT zou zijn van twee
weken. Bij nader inzicht menen wij deze termijn te moeten verkorten naar anderhalve week. Dit heeft als reden dat we de planning hebben
moeten aanpassen om de “deadline” van contract-verlengingen/voortzetting per 1 januari 2021 te kunnen halen.

Alle stukken van de ontwikkeltafel jeugd, de gegeven presentaties evenals een verslag van de fysieke ontwikkeltafel van 9 oktober 2020 treft u hieronder aan. Deze zijn onder voorbehoud van besluitvorming door het College.

Reageren via de virtuele ontwikkeltafel is mogelijk tot woensdag 4 november 2020 12:00 uur door uw reactie te mailen naar inkoopteamsd@maastricht.nl waarbij u in de onderwerpregel ten minste vermeldt “Input virtuele OT Jeugd” aangevuld met uw organisatienaam. Alle ingebrachte reacties zullen worden besproken. Na afloop van de virtuele ronde wordt aan u teruggekoppeld wat er met uw reactie wordt gedaan. Zoals gebruikelijk hanteren wij hiervoor weer een vastgestelde termijn. De binnengekomen reacties zullen geanonimiseerd worden opgenomen in een V&A-document dat eveneens gepubliceerd zal worden.

N.b.: Sinds de fysieke ontwikkeltafel van 9 oktober 2020 is er in bijlage 2 kwaliteitseisen nog een wijziging doorgevoerd in de volgende twee eisen:

  • Eis A4
  • Eis B2

0. 2020 10 09 Agenda Jeugd

1.1 20201001 – Bijlage 1 Jeugdhulp 2021 OT-versie

1.2 Bijlage 2 Kwaliteitseisen DVO Begeleiding Jeugd 2021

1.3 Bijlage 2 Kwaliteitseisen DVO Jeugdhulp 2021

1.4 Bijlage 4 Rapportages en evaluaties DVO Jeugd 2021

1.5 Bijlage 5 Uitsluitings- en beëindigingsgronden Jeugdhulp 2021

1.6 Bijlage 6 Social Return DVO Jeugd 2021

1. 20201009 PP OT jeugd wijzigingen bijlagen 2021

2. 20201009 Patrick PP jeugd OT 9 oktober 2020

20201009 def. verslag OT Jeugd

Ontwikkeltafels 2019

Ontwikkeltafels 2019

Planning 2019

Planning Ontwikkeltafels 2019

OT Jeugd 13 september 2019

Op vrijdag 13 september 2019 heeft de extra ingelaste Ontwikkeltafel Jeugd plaatsgevonden. Onderstaand vindt u de agenda, bijlagen en de presentatie over de tarieven Jeugd 2020 van deze OT.

Het uitgebreide verslag van de Ontwikkeltafel Jeugd van 13 september 2019 volgt over circa een week.

Zoals gebruikelijk kunnen de aanbieders die niet bij dit overleg aanwezig zijn geweest reageren via de “Virtuele Ontwikkeltafel”. U kunt tot dinsdag 1 oktober kunt reageren. U kunt uw reactie melden via het e-mailadres inkoopteamSD@maastricht.nl.

Alle ingebrachte reacties zullen worden besproken en er zal na afloop van de virtuele ronde aan u worden teruggekoppeld wat er met uw reacties wordt gedaan.

20190913 PP jeugd OT 13 september

Agenda OT Jeugd 13 september 2019

Bijlage 1 Jeugdhulp 2020 versie voor OT 13 september met wijzigingen geel gearceerd

Bijlage 2 Kwaliteitseisen DVO Begeleiding Jeugd 2020-2021

Bijlage 2 Kwaliteitseisen DVO Jeugdhulp 2020-2021

Bijlage A Memo OT inzake declaratieprotocol Jeugd

Bijlage B Memo OT toelichting wijzigingen bijlage 2 kwaliteitseisen en overige randvoorwaarden

Memo OT inzake declaratieprotocol Jeugd

 

OT Juni 2019

Op vrijdag 7 en 21 juni 2019 hebben de ontwikkeltafels Jeugd plaatsgevonden. Onderstaand vindt u de agenda, bijlagen, tarieven en de presentatie van deze OT’s.

Zoals gebruikelijk hebben de aanbieders die niet bij dit overleg aanwezig zijn geweest kunnen reageren via de “virtuele ontwikkeltafel”. Hieronder vindt u het bestand met de gestelde vragen inclusief antwoorden.

Agenda OT Juni 2019

Bijlage 1 Begeleiding Jeugd 2020

Bijlage 1 Jeugdhulp 2020

Bijlage 2 Kwaliteitseisen DVO Begeleiding Jeugd 2020-2021

Bijlage 2 Kwaliteitseisen DVO Jeugdhulp 2020-2021

Bijlage 3 Declaratieprotocol 2020

Bijlage 4 Rapportages en evaluaties DVO Jeugd 2020

Bijlage 5 Uitsluitings- en beëindigingsgronden Begeleiding Jeugd 2020

Bijlage 5 Uitsluitings- en beëindigingsgronden Jeugdhulp 2020

Bijlage 6 Social Return DVO Jeugd 2020

Memo samenvatting OT 7 juni Jeugd 

20190606 PP jeugd OT 7 juni

Verslag OT Jeugd 7 & 21 juni 2019

Afsprakenlijst OT Jeugd 7 & 21 juni 2019

Tariefonderbouwing tarieven 2020 Jeugdhulp

Vraag & Antwoord Virtuele OT Juni 2019 Jeugd

OT Maart 2019

Agenda OT Maart 2019

Integraal plan van aanpak doorontwikkeling zorginkoop Zuid-Limburg 2020

Memo OT inzake krachtenbundeling

Memo OT inzake wetsvoorstel wijzing Jeugdwet en Wmo i.v.m. verminderen van de uitvoeringslasten

Sanctieprotocol bij high trust highpenalty

Wetsvoorstel in werking getreden keuze utvoeringsvariant