A- A+
Ontwikkeltafel Jeugd 9 oktober 2020

Ontwikkeltafel Jeugd 9 oktober 2020

Op vrijdag 9 oktober 2020 heeft de ontwikkeltafel Jeugd plaatsgevonden.

Onderstaand vindt u de agenda met bijlagen en de presentaties van deze bijeenkomst. Deze zijn onder voorbehoud van besluitvorming door het College.

Het uitgebreide verslag wordt zo spoedig mogelijk (binnen 1 a 2 weken) geplaatst.

 

Zoals gebruikelijk kunnen ook de aanbieders die niet bij dit overleg aanwezig zijn geweest reageren via de “virtuele ontwikkeltafel”. Vriendelijk verzoek om eerst het verslag af te wachten voordat u uw reactie indient. Mogelijk worden met het verslag uw vragen al beantwoord.

Alle ingebrachte reacties zullen worden besproken. Na afloop van de virtuele ronde wordt aan u teruggekoppeld wat er met uw reactie wordt gedaan. Zoals gebruikelijk hanteren wij hiervoor weer een vastgestelde termijn.

Na plaatsing van het verslag zullen wij vermelden t/m welke datum u kunt reageren.