A- A+
Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief Inkoopteam Sociaal Domein Oktober 2020

Virtuele ontwikkeltafel Jeugd van start

Op vrijdag 9 oktober 2020 heeft de “fysieke” ontwikkeltafel Jeugd plaatsgevonden.

Zoals gebruikelijk wordt de fysieke ontwikkeltafel jeugd gevolgd door een virtuele ontwikkeltafel waarin alle gecontracteerde zorgaanbieders in de gelegenheid zijn om kennis te nemen van de ingebrachte stukken en om virtueel hierop te reageren. Eventuele
ingebrachte vragen tijdens de virtuele ontwikkeltafel worden voor zover mogelijk beantwoord.

Tijdens de fysieke OT’s Jeugd en Wmo/Wmo BW is gecommuniceerd dat er een responstermijn voor de virtuele OT zou zijn van twee weken. Bij nader inzicht menen wij deze termijn te moeten verkorten naar anderhalve week. Dit heeft als reden dat we de planning hebben
moeten aanpassen om de “deadline” van contract-verlengingen/voortzetting per 1 januari 2021 te kunnen halen.

Alle stukken van de ontwikkeltafel jeugd, de gegeven presentaties evenals een verslag van de fysieke ontwikkeltafel van 9 oktober 2020 treft u op de volgende pagina aan: Ontwikkeltafels. De gepubliceerde stukken zijn onder voorbehoud van besluitvorming door het College. Op de betreffende pagina treft u ook detailinformatie aan over hoe u kunt reageren via de virtuele ontwikkeltafel.

Berichtenstandaard 3.0 per 1 januari 2021 van kracht

De aanstaande softwarerelease 3.0 van de iStandaarden iWmo en iJw heeft grote impact op de processen en de bedrijfsvoering bij gemeenten én zorgaanbieders. Een voorbeeld van een grote wijziging is dat vanaf 2021 alleen nog maar wordt gedeclareerd in
maandelijkse perioden en dat er twee nieuwe berichten gebruikt zullen worden, het 323-bericht (declaratiebericht) en het 317-bericht (verzoek om wijziging). Het is van belang dat u uw systemen en software hierop inricht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de
website: https://i-sociaaldomein.nl/cms/view/57981752/release-iwmo-en-ijw-30

Tevens verwerkt het Inkoopteam Sociaal Domein de laatste wijzigingen in het declaratieprotocol 2021.
Zodra hier meer informatie over beschikbaar is zal dit met u gedeeld worden.