A- A+
Nieuw beleidsplan Jeugd Zuid-Limburg 2019-2022

Nieuw beleidsplan Jeugd Zuid-Limburg 2019-2022

Als regio werken we aan een nieuw beleidsplan Jeugd voor de komende jaren. Hierin staan onze doelen en prioriteiten op het gebied van jeugdhulp. Ook staat er een uitwerking in naar de verschillende thema’s waar we samen met partners aan werken.

We horen hierbij graag uw opmerkingen/aanvullingen! U kunt deze sturen aan vanessa.de.rond@maastricht.nl

U kunt het concept plan hier inzien.

 Het conceptplan zal de komende weken op verschillende plekken getoetst worden, zoals bij de adviesraden sociaal domein die in verschillende gemeenten actief zijn. Daarna zullen aanvullingen verwerkt worden en zal het plan ter besluitvorming ingebracht worden bij de 16 gemeenten. Het definitieve plan wordt daarna verwerkt in deze website.