A- A+
Meerkostenregeling

Meerkostenregeling

Wij hadden in de eerdere correspondentie aangegeven dat wij op 22 augustus 2020 u zouden informeren over de opmerkingen/vragen die door u zijn gesteld. Door de vele vragen/opmerkingen die gemaakt zijn in de mails die wij u allen hebben mogen ontvangen is er een vertraging ontstaan. De beantwoording van de lijst met vragen/opmerkingen willen wij deze week afronden en volgende week publiceren.

Als gevolg van de vertraging in de beantwoording van de vele vragen/opmerkingen stellen wij voor de datum van 1 september uit te stellen naar 11 september, waarbij wordt opgemerkt dat dit betrekking heeft op toekenningen die vallen in de periode tot 1 juli 2020. Deze afspraak heeft geen betrekking op de toekenningen die ingaan na deze periode.

 

Hieronder staat het excel bestand voor de meerkosten. De minderkosten kunt u niet kwijt in het bijgevoegde excel bestand. Over de beschikbaarheidsfinanciering Jeugd en omzetgarantie Wmo en de minderkosten ontvangt u deze week meer informatie.

Format meerkosten