A- A+
Jaarafsluiting 2019

Jaarafsluiting 2019

In december 2019 hebben alle aanbieders een brief ontvangen inzake de jaarafsluiting 2019. Wij verzoeken u de informatie goed door te nemen en de termijnen te eerbiedigen. In 2020 zal, gelijk aan 2019, indien de informatie niet tijdig via Negometrix wordt ingediend direct een herinnering in combinatie met een sanctievordering worden verzonden. Plan tijdig een afspraak met uw accountant in zodat deze de gevraagde verklaring tijdig kan opleveren.

Geen contract in 2019, wel zorg geleverd op basis contract 2018:

Bovenstaande geldt ook voor zorgaanbieders die in 2019 geen contract hebben gehad, maar zorg hebben verleend onder het contract van 2018 waarvan de zorg doorliep in 2019. In dit geval dient u ook in 2019 te voldoen aan de verplichtingen rondom de jaarverantwoording conform het aan u verzonden addendum. Dit betreft tenminste de verzamelfactuur, de productieverantwoording en ofwel een bestuurdersverklaring ofwel een controleverklaring.

Wij adviseren u in dit licht de eerder genoemde brief nogmaals door te nemen.

Geen contract in 2019, geen zorg geleverd in 2019 maar wel declaraties ingediend in 2019 (over 2018)

Het kan voorkomen dat u geen zorg geleverd heeft in 2019, echter wel declaraties heeft ingediend. In dit geval dient u toch een verzamelfactuur aan te leveren. De productieverantwoording en bestuurdersverklaring kan dan vervallen.

Zie bijlage 4 van de jaarafsluitingsbrief voor de te volgen stappen. Let op! Uw factuur wordt opgesteld op basis van alle declaraties die in 2019 zijn ingelezen, de factuur kan dus declaraties bevatten over 2017-2018-2019. Indien het bedrag van de verzamelfactuur niet overeenkomt zal de verzamelfactuur afgewezen worden.

Tijdslijnen:

Hieronder nogmaals de tijdslijnen, wij verzoeken u indien u ergens in het proces voorziet een datum niet te kunnen halen dit direct te communiceren via InkoopteamSD@Maastricht.nl.

Aanbieders met een gecombineerde gecontracteerde totaalomzet o.b.v. de DVO’s 2019 van minder dan € 100.000,- in de regio Zuid-Limburg
Aanlevering verzamelfactuur

 

Zorgaanbieders met een ZiN-omzet binnen de afgesloten DVO’s lager dan € 100.000,- totaal Zuid-Limburg in de productieverantwoordingen Uiterlijk 01 maart 2020
Aanlevering productieverantwoording Zorgaanbieders met een ZiN-omzet binnen de afgesloten DVO’s lager dan € 100.000,- totaal Zuid-Limburg in de productieverantwoordingen Uiterlijk 01 maart 2020

 

Aanlevering Bestuurdersverklaring Zorgaanbieders met een ZiN-omzet binnen de afgesloten DVO’s lager dan € 100.000,- totaal Zuid-Limburg in de productieverantwoordingen Uiterlijk 01 maart 2020

 

Aanbieders met een gecombineerde gecontracteerde totaalomzet o.b.v. de DVO’s 2019 van meer dan € 100.000,- in de regio Zuid-Limburg
Aanlevering verzamelfactuur

 

Zorgaanbieders met een ZiN-omzet binnen de afgesloten DVO’s hoger dan € 100.000,- totaal Zuid-Limburg in de productieverantwoordingen Uiterlijk 01 maart 2020
Aanlevering productieverantwoording Zorgaanbieders met een ZiN-omzet binnen de afgesloten DVO’s hoger dan € 100.000,- totaal Zuid-Limburg in de productieverantwoordingen Uiterlijk 01 maart 2020

 

Aanlevering Controleverklaring Zorgaanbieders met een ZiN-omzet binnen de afgesloten DVO’s hoger dan € 100.000,- totaal Zuid-Limburg in de productieverantwoordingen Uiterlijk 01 april 2020

 

Aanlevering

De verzamelfactuur, productieverantwoording(en) en de eventuele bestuurdersverklaring of controleverklaring dienen te worden aangeleverd via Negometrix. Alle aanbieders hebben een uitnodiging gekregen voor het platform.

Het betreffende tendernummer is 137258 en te vinden via deze link (kopiëren en plakken in browser): https://platform.negometrix.com/Content/Tender/TenderProperties.aspx?tenderId=137258