A- A+
Hoe is de inkoop van Jeugdhulp geregeld in Zuid-Limburg?

Inkoop Jeugdhulp

De gemeenten in Zuid-Limburg werken samen op het gebied van de inkoop van Jeugdhulp. De gemeente Maastricht fungeert hierbij als centrumgemeente en draagt zorg voor alle zaken omtrent inkoop, contractering, facturatie en monitoring.

DVO Jeugd 2019

De DVO Jeugd 2019 is gestart per 1 januari 2019 en duurt door zijn looptijd van 12 maanden tot 1 januari 2020.  Het eerstvolgende instroommoment is 1 januari 2020.

U kunt enkel voor een DVO in aanmerking komen na ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. Hieraan zijn voorwaarden verbonden.  De DVO bestaat uit de hoofdovereenkomst en daarnaast een aantal bijlagen met een looptijd van één kalenderjaar, waarin o.a. aspecten als tarieven, budget, kwaliteit, rapportageverplichtingen, informatievoorziening, social return en de mogelijke uitsluitingsgronden staan.

Jeugdhulp Zuid-Limburg 2019

DVO Jeugd 2019 (Website)

Samenwerkingsovereenkomst (Website)

Bijlage 6 Social Return DVO Jeugd 2019

Bijlage 5 Uitsluitings- en beëindigingsgronden

Bijlage 4 Rapportages en evaluaties DVO Jeugd 2019

Bijlage 3 Declaratieprotocol 2019 DVO Jeugd

Bijlage 2 Kwaliteitseisen DVO Jeugd 2019

Bijlage 1 – Jeugd – Arrangementen (Website)

Begeleiding Jeugdhulp 2019

Bijlage 1 – Jeugd Begeleiding – Arrangementen 2019 (Website)

Bijlage 2 Kwaliteitseisen DVO Begeleiding 2019

Bijlage 3 Declaratieprotocol 2019 DVO Begeleiding Jeugd

Bijlage 4 Rapportages en evaluaties DVO Begeleiding 2019

Bijlage 5 Uitsluitings- en beëindigingsgronden

Bijlage 6 Social Return DVO Begeleiding 2019

DVO Begeleiding Jeugd 2019 (Website)

Samenwerkingsovereenkomst 2019 (Website)

Algemeen controleplan Inkoopteam Sociaal Domein

Algemeen controleplan Inkoopteam Sociaal Domein

Productcodetabel 2019

Productcodetabel 2019 definitief

Productcodetabel 2019 definitief incl. markeringen

Productcodetabel 2019

Gemeentecodes 2019

Overzicht gemeentecodes regio Zuid-Limburg 2019

Inkoopafspraken en arrangementen Jeugd 2019

Onlangs zijn er informatiebijeenkomsten gegeven over de nieuwe inkoopafspraken. Tijdens deze bijeenkomsten is toegezegd dat jullie de presentatie, de arrangementbeschrijvingen en de poster zouden ontvangen. Deze informatie is via onderstaande documenten te downloaden. De arrangementsbeschrijvingen geven in gele arcering aan welke zaken gewijzigd zijn!

 

Resultaatsturing

“De gemeenten willen goede hulp voor de jeugdigen in Zuid-Limburg zodat ze gezond en veilig kunnen opgroeien tot zelfredzame inwoners die participeren in de maatschappij. Om de kwaliteit te borgen maken we gebruik van het kwaliteitsmodel in, waarbij nadrukkelijk wordt ingegaan op het sturen van resultaten op cliënt-, instellings- en gemeentelijk niveau. Op deze manier willen we betere kwalitatieve hulp bereiken voor de jeugdigen in Zuid-Limburg. Het kwaliteitsmodel is tot stand gekomen in samenwerking met jeugdhulpaanbieders, gemeentelijke toegang, gecertificeerde instellingen.