A- A+
Hoe is de inkoop van Jeugdhulp geregeld in Zuid-Limburg?

Inkoop Jeugdhulp

De gemeenten in Zuid-Limburg werken samen op het gebied van de inkoop van Jeugdhulp. De gemeente Maastricht fungeert hierbij als centrumgemeente en draagt zorg voor alle zaken omtrent inkoop, contractering, facturatie en monitoring.

Verwijsgids

Productcodetabel 2019

Productcodetabel 2019 definitief

Productcodetabel 2019 definitief incl. markeringen

Productcodetabel 2019

Gemeentecodes 2019

Overzicht gemeentecodes regio Zuid-Limburg 2019

Inkoopafspraken en arrangementen Jeugd 2019

Onlangs zijn er informatiebijeenkomsten gegeven over de nieuwe inkoopafspraken. Tijdens deze bijeenkomsten is toegezegd dat jullie de presentatie, de arrangementbeschrijvingen en de poster zouden ontvangen. Deze informatie is via onderstaande documenten te downloaden. De arrangementsbeschrijvingen geven in gele arcering aan welke zaken gewijzigd zijn!

 

Resultaatsturing

“De gemeenten willen goede hulp voor de jeugdigen in Zuid-Limburg zodat ze gezond en veilig kunnen opgroeien tot zelfredzame inwoners die participeren in de maatschappij. Om de kwaliteit te borgen maken we gebruik van het kwaliteitsmodel in, waarbij nadrukkelijk wordt ingegaan op het sturen van resultaten op cliënt-, instellings- en gemeentelijk niveau. Op deze manier willen we betere kwalitatieve hulp bereiken voor de jeugdigen in Zuid-Limburg. Het kwaliteitsmodel is tot stand gekomen in samenwerking met jeugdhulpaanbieders, gemeentelijke toegang, gecertificeerde instellingen.

 

Contractering 2019 VOG

De VOG Natuurlijke Personen en de VOG rechtspersoon is hieronder te downloaden in voorbereiding op de contractering 2019.