A- A+
Inkoop Gesloten Jeugdzorg (JZ+)

Vanaf 2021 wordt de gesloten jeugdzorg zelfstandig ingekocht door de regio Zuid-Limburg en verzorgt de gemeente Maastricht als centrumgemeente de inkoop. Hiervoor is een koppeling gemaakt met de intensieve klinische jeugdhulp, omdat de doelgroep cliënten grote overlap vertoont. Met deze nieuwe inkoop wordt o.a. gestuurd op de afname van aantal jeugdigen in deze vormen van verblijf en het bieden van integrale hulpverlening. De inkoopprocedure vindt plaats in de vorm van een concurrentiegerichte dialoog. De selectieleidraad is op vrijdag 13 maart 2020 gepubliceerd op www.Negometrix.nl. Als gevolg van de coronacrisis is de planning van dit inkooptraject aangepast. Het streven is dat de dialoogrondes van eind oktober 2020 tot en met januari 2021 plaatsvinden. Gunning van de opdracht is voorzien in juni 2021. De ingangsdatum van de overeenkomst is 1 januari 2022 of mogelijk eerder. Voor verdere informatie wordt u verwezen naar de voorpublicatie op www.Negometrix.nl met tendernummer 142669.

Omdat het huidige contract voor de gesloten jeugdhulp afloopt op 31 december 2020 en door de coronacrisis het lopende inkooptraject van de Gesloten en Intensief klinische jeugdhulp niet in 2020 kan worden afgerond, wordt voor 2021 de gesloten jeugdhulp ingekocht bij de regionale aanbieder Via Jeugd.