A- A+
Gezamenlijke Inkoop Zuid-Limburg

Op deze pagina vindt u informatie over de jeugdhulp die gemeenten in Zuid-Limburg gezamenlijk inkopen. Het gaat dan in elk geval om crisishulp, verblijf en Jeugdbescherming/Jeugdreclassering. Daarnaast kopen de meeste gemeenten ook nog gezamenlijk de ambulante jeugdhulp in.

Voor de inkoop jeugdhulp 2019 zijn er verschillende trajecten uitgevoerd. Het overgrote deel van de jeugdhulp is ingekocht middels een ‘Open House’ aanbesteding. Hieronder vindt u de informatie daarover. Daarnaast is er een aanbesteding uitgevoerd voor de inkoop van Crisishulp (per 01-07-2019). Ook is er een subsidie verleend aan de gecertificeerde Instellingen (BJZ, WSG, LdH) en is er een subsidie beschikbaar gesteld aan drie scholen om samen met een jeugdhulpaanbieder doelgroeparrangementen onderwijs-jeugd aan te bieden op school. Hieronder vindt u alle informatie.

Declaratieprotocol

Het college van de gemeente Maastricht heeft eerder het declaratieprotocol, als bijlage 3 bij de DVO met zorgaanbieders, vastgesteld. Het protocol is geschreven op enig moment en refereert aan de stand van de administraties en landelijke iStandaarden van dat moment. Het is mogelijk dat in de loop der tijd bepaalde aspecten van de administraties wijzigen of dat de landelijke iStandaarden wijzigen. Als dit het geval is, wordt dit protocol aangepast en worden betrokkenen hierover tijdig geïnformeerd. De vigerende versie van het protocol zal steeds vindbaar zijn op deze pagin

Download/lees hier de vigerende versie van het declaratieprotocol.

Voor 2020 is dat het volgende declaratieprotocol.

Declaratieprotocol 2020-v1.5

Voor 2021 is dat het volgende declaratieprotocol.

Bijlage 3 – Declaratieprotocol 2021-v2.1

Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg

Ten behoeve van de Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg wordt  gewerkt met het administratieprotocol (voor de integrale crisishulp Zuid-Limburg). Het gaat om het onderstaande protocol:

Administratieprotocol Integrale Crisishulp – v2