A- A+
Gezamenlijke Inkoop Zuid-Limburg

Op deze pagina vindt u informatie over de jeugdhulp die gemeenten in Zuid-Limburg gezamenlijk inkopen. Het gaat dan in elk geval om crisishulp, verblijf en Jeugdbescherming/Jeugdreclassering. Daarnaast kopen de meeste gemeenten ook nog gezamenlijk de ambulante jeugdhulp in.

Voor de inkoop jeugdhulp 2019 zijn er verschillende trajecten uitgevoerd. Het overgrote deel van de jeugdhulp is ingekocht middels een ‘Open House’ aanbesteding. Hieronder vindt u de informatie daarover. Daarnaast is er een aanbesteding uitgevoerd voor de inkoop van Crisishulp (per 01-07-2019). Ook is er een subsidie verleend aan de gecertificeerde Instellingen (BJZ, WSG, LdH) en is er een subsidie beschikbaar gesteld aan drie scholen om samen met een jeugdhulpaanbieder doelgroeparrangementen onderwijs-jeugd aan te bieden op school. Hieronder vindt u alle informatie.