A- A+
Gesloten en intensief klinische hulp

Beter, minder, korter

Met deze overeenkomst, die ingaat per juli 2022 willen we de zorg aan zeer kwetsbare jeugdigen verbeteren, de instroom verminderen en de opnameduur verkorten. Ook willen we het verblijf in een instelling verminderen door de zorg die nodig is zoveel als mogelijk naar de jeugdige en zijn woonomgeving toe te brengen (thuis dan wel in een lichtere woonvorm) en te voorkomen dat jeugdigen onnodig moeten verhuizen binnen diverse zorgaanbieders als er tijdelijk meer of specifiekere hulp nodig is.

 

Werkgroepen

Vanaf februari zijn gemeenten en de vier zorgaanbieders gestart met de implementatiefase. Om dit zo goed mogelijk te laten verlopen zijn er verschillende werkgroepen gestart. Zo zijn er werkgroepen die op inhoud samen uitwerken hoe het proces van aanmelding tot de start van de zorg eruitziet. Deze werkgroepen bestaan uit deelnemers van gemeenten, gecertificeerde instellingen en de vier zorgaanbieders.

Ook het administratieve proces wordt aan zowel gemeentelijke- als aanbiederzijde vormgegeven. Tweewekelijks vindt er tussen beide overleg plaats om de processen goed op elkaar af te stemmen.

Daarnaast stemmen we ook elke twee weken af over monitoring; bij de overeenkomst zijn kritische prestatie indicatoren mee gegeven en samen bekijken we hoe we die gaan monitoren.

Tot slot is er een werkgroep communicatie actief. Ook deze werkgroep bestaat uit mensen van gemeenten en de zorgaanbieders. Er is een gezamenlijk communicatieplan opgesteld waarin geschreven staat wat er aan communicatie voor ouders, jeugdigen, verwijzers en andere stakeholders nodig is.

 

Bijeenkomsten

Naast de werkgroepen hebben de gemeenten en zorgaanbieders in de afgelopen drie maanden samen bijeenkomsten en presentaties georganiseerd om de verschillende verwijzers bij te praten over de nieuwe overeenkomst.

Voordat GIK-J van start gaat, gaan gemeenten en zorgaanbieders in de tweede en derde week van juni opnieuw bijeenkomsten aan verwijzers geven zodat zij weten hoe het proces er vanaf 1 juli er uit gaat zien. Verwijzers hebben hiervoor per mail een uitnodiging gekregen.

 

De naam GIK-J

Als laatste willen we even stil staan bij de naam. GIK-J staat nu nog voor gesloten en intensief klinische jeugdhulp Zuid-Limburg. Een naam die de transformatie, waar we voor staan, niet dekt. Er wordt daarom nagedacht aan een alternatief. In een volgend bericht komen we hierop terug.

 

Vragen?

Verschillende vragen zijn ingediend en binnenkort worden ook de antwoorden erbij gezet. Mochten er vragen zijn dan kan er contact worden opgenomen met de implementatieleider van de gemeenten: joyce.pellegrom@maastricht.nl of met de transformatiemanager GIK-J: Bvaessen@koraal.nl.