A- A+
Gesloten en intensief klinische hulp

We zijn van start!

Vanaf 1 juli is de overeenkomst GIK-J ingegaan, de nieuwe samenwerking in Zuid-Limburg op het gebied van Gesloten en Intensief Klinische Jeugdzorg.

 

Voor verwijzers
Onder het kopje ‘Downloads’ onder aan deze pagina vind je informatie over:

 

  • Procesweergave: een visuele weergave van de routing, van start aanmelding tot einde zorg;
  • Werkproces GIK-J: hier lees je wat GIK-J inhoudt en staan alle onderdelen van de procesweergave uitgeschreven;
  • Q&A: de meest gestelde vragen op administratief én inhoudelijk gebied;
  • Aanmeldformulier en toestemmingsverklaring: deze stukken heb je nodig als je wilt aanmelden bij GIK-J. Let erop dat het aanmeldformulier volledig ingevuld is.

Er zijn twee aanmeldformulieren: een regulier aanmeldformulier en een specifiek aanmeldformulier die alleen gebruikt dient te worden indien de expertise van YWCC nodig is. Het e-mail adres is gikj@koraal.nl. Hier stuur je alle stukken naar toe.

 

Transformeren doen we samen!

De start van de overeenkomst betekent niet meteen dat alles al volledig ingeregeld is. Transformeren is een dynamisch proces. We hebben elkaars expertise en kennis nodig en de samenwerking, om deze intensieve vorm van jeugdhulp verder te transformeren. We hebben vanuit het contract tot eind 2024 de tijd voor dit proces.

Daar waar nodig zullen deelprocessen verder gefinetuned worden en vragen van jullie beantwoord. We willen vooral ook leren van en met elkaar en de dialoog aangaan met elkaar als we gaandeweg tegen uitdagingen aanlopen.

Mocht je vragen hebben of ervaringen willen delen waarvan we kunnen leren, neem dan contact op met ons. Jullie feedback en vragen zijn helpend en belangrijk voor ons.

 

Vragen? Neem contact op.

Voor specifieke vragen rondom een casus gebruik je gikj@koraal.nl.

Voor algemene vragen rondom het proces GIK-J kun je terecht bij:

Joyce Pellegrom
implementatieleider van de 16 Zuid-Limburgse gemeenten
Joyce.Pellegrom@maastricht.nl
Bianca Vaessen
Transformatiemanager GIK-J
Bvaessen@koraal.nl

Meer over GIK-J

 Hoe complex de situatie ook is, wij bieden perspectief

Complexe vraagstukken binnen de intensieve jeugdhulp vragen om expertise, ervaring, veerkracht en compassie. Sinds 1 juli 2022 hebben Koraal, Via Jeugd, XONAR en Mondriaan hun expertise gebundeld. Samen met Yes We Can Clinics voeren zij intensieve jeugdhulp uit in Zuid-Limburg, in opdracht van de 16 gemeenten in deze regio. Samen helpen zij de kleine groep kwetsbare jeugdigen en hun ouders om te gaan met moeilijkheden. Door zorg te bieden die afgestemd is op de vraag.

Wat betekent deze samenwerking voor de kwetsbare jongeren en hun gezinnen?

  • De zorgaanbieders zoeken samen met het gezin naar een passend aanbod;
  • Zij werken met een integrale aanpak: het passende aanbod kan bestaan uit hulp van meerdere GIK-J-organisaties;
  • Het liefste helpen ze thuis en zoeken dus naar ambulante mogelijkheden;
  • Als toch een opname nodig is, houden ze die zo kort mogelijk.

De belofte waarmaken 
De Jeugdwet kent meerdere verwijzers zoals gemeenten, huisartsen, medisch specialisten en gecertificeerde instellingen. Door te werken met een Interdisciplinair Team bij GIK-J hoeven verwijzers zich nog maar op 1 plek te melden voor intensieve en specialistische jeugdhulpvragen. In dit team zitten professionals van de vier organisaties die samen met de jeugdige, ouders en verwijzer kijken naar de best passende hulp.
De samenwerkende organisaties bieden een combinatie van (hoog-)klinische en ambulante zorg, inclusief nazorgplus en achtervang. Intussen transformeren zij naar meer ambulante dienstverlening ter vervanging van intensief of gesloten verblijf. Daarbij zijn een kortere doorlooptijd van de behandeling, duurzame uitstroom en beperking van de wachtlijsten de belangrijkste doelen.